Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Ważne adresy w Królestwie Niderlandów

Banki, ubezpieczenia, informacje statystyczne

Centralny Bank Holenderski
De Nederlandsche Bank N.V.
Westeinde 1
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. (+31 20) 5249111
faks: (+31 20) 5242500
Strona www: www.dnb.nl
 
Narodowy Bank Inwestycyjny
Nationale Investeringsbank N.V.
Carnergieplein 4
2517 KH Den Haag
tel. (+31 70) 3425425
faks: (+31 70) 3425390
Strona www: www.nibcapital.com
 
Holenderskie Towarzystwo Ubezpieczania Kredytów
Nederlandse Credietverzekering Maatschappij N.V. (NCM)
Keizersgracht 271-313
Postbus 473
1000 AL Amsterdam
tel. (+31 20) 5539111
faks: (+31 20) 5532811
Strona www: www.ncm.nl
 
Centralne Biuro Statystyczne (inf. dot. handlu zagranicznego)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Kloosterweg 1
6412 CB Heerlen
tel. (+3145) 5706000
faks: (+3145) 5727440
Strona www: www.cbs.nl

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944