Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Ważne adresy w Królestwie Niderlandów

Wybrane ministerstwa, agendy ministerstw, organizacje zawodowe

Ministerstwo Spraw Ekonomicznych
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 30
Tel.: (+31 70) 3798911
Faks: (+31 70) 3474081
Strona www: www.minez.nl
 
Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Tel. (+31 70) 3334444
Faks: (+31 70) 3334040
Strona www: www.minszw.nl
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH DenHaag
Schedeldoekshaven 100
Tel. (+31 70) 3707911
Faks: (+31 70) 3707900
Strona www: www.minjust.nl
 
Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Rybołówstwa
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Bezuidenhoudseweg 73
Tel. (+31 70) 3786868
Faks: (+31 70) 3786100
Strona www: www.minlnv.nl
 
Ministerstwo Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Plesmanweg 1
Tel. (+31 70) 3516171
Faks: (+31 70) 3517895
Strona www: www.minvenw.nl
 
Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Rijnstraat 8
Tel. (+31 70) 3393939
Strona www: www.minvrom.nl
 
Ministerstwo Finansów
Ministerie van Financiën
Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland
(informacja dot. Podatków dla obcokrajowców)
Schakelweg 5
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
tel. (+3145) 5736666
faks: (+3145) 5769265
Strona www: http://www.belastingdienst.nl
 
Ministerstwo Finansów, Departament Ceł
Ministerie van Financiën
Directie Douane Aangelegeheden
Casuariestraat 32
2500 EE Den Haag
tel. (+31 70) 3428000
faks: (+31 70) 3427905
 
Informacja o holenderskich stawkach celnych przy eksporcie do Niderlandów: tel. +31 503 68 7900, +31 800 0143
 
Holenderska Agencja Informacyjna Handlu Zagranicznego
Exportbevorderings-en Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken (EVD)
Bezuidenhoutseweg 151
Postbus 20105
2500 EC Den Haag
tel. (+31 70) 3798933
faks: (+31 70) 3797878
Strona www: http://www.evd.nl/
 
Holenderska Agencja Inwestycji Zagranicznych
Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland
Bezuidenhoutseweg 2
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
tel. (+31 70) 3798818
faks: (+31 70) 3796322
Strona www: http://www.nfia.nl/
 
Centralna Agencja Importu i Eksportu
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
tel. (+3150) 5239111
faks: (+3150) 5260698
 
Holenderska Agencja ds. Zakupów i Zamówień
Nederlands Inkoopcentrum
Rechterland 1
Postbus 10200
8000 GE Zwolle
tel. +3138-4563288; -4563456
faks: +3138-4563499
Strona www: http://www.inkoopcentrum.nl
 
Holenderska Organizacja Współpracy w zakresie Wyższego Wykształcenia
Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs
(NUFFIC)
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
tel. (+31 70) 4260260
faks: (+31 70) 4260399
Strona www: www.nuffic.nl
 
Holenderska Rada ds. Promocji Handlu
Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH)
Bezuidenhoutseweg 181
Postbus 10
2501 CA Den Haag
tel. (+31 70) 3441544
faks: (+31 70) 3853531
Strona www: http://www.handelsbevordering. nl/
 
Europejskie Biuro Patentowe
European Patent Office
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
tel. (+31 70) 3402040
faks: (+31 70) 3403016
Strona www: http://www.epo.co.at/index.htm
 
Biuro Znaków Towarowych na kraje Benelux'u
Benelux Merkenbureau
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
tel. (+31 70) 3491111
faks: (+31 70) 3475708
Strona www: http://www.bmb-bbm.org
 
Biuro Modeli i Wzorów na kraje Benelux'u
Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen
Adres - jak wyżej

Holenderski Instytut Standaryzacji
Nederlands Normalisatie-Instituut
Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. (+3115) 2690390
faks: (+3115) 2690190
Strona www: www.nen.nl

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944