Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Ważne adresy w Polsce

Pozostałe instytucje

Wszelkie informacje o UE i pozycji Polski w procesie integracyjnym pod adresem: www.europa.eu.int

Biuro Integracji Europejskiej w Polsce
www.ukie.gov.pl
Patrz także: www.serio.pl/ukie

Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
telefony kontaktowe:
Sekretariat: (+48 22) 813-46-50, 813-51-86, 813-46-40
fax: (+48 22) 813-53-74
Dział Promocji i Sprzedaży: (+48 22) 813-52-18
Centrum Informacji Rynkowej: (+48 22) 810-97-84
koniunkt@ikchz.pl
www.ikchz.warszawa.pl


Centrum Badań Wspólnot Europejskich
tel.: 022-6297979
faks: 022-6281777

Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego
tel.: 022-6295829
faks: 022-6281777

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel.: 022-6309600
faks: 022-8274673
http://www.kig.pl

Polskie centra informacji europejskiej

Warszawa   022-4509939, faks 6220378
Białystok   085-7328061, faks 7323821
Gdańsk   058-3470340, faks 3470341
Kalisz   062-7672343, faks 5023575
Katowice   032-2579540, faks 2579529
Kielce   041-3680278, faks 3680278
Kraków   012-4228907, faks 4225567
Lublin   081-5345002, faks 5345002
Rzeszów   017-8524975, faks 8524975
Szczecin   091-4330220, faks 4330266
Toruń   056-6635433, faks 6222899
Wałbrzych   074-8434910, faks 8423566

 

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944