Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Rynek pracy - Aktualności

UWAGA!

Od 1 maja 2007 swobodny przepływ pracowników z Polski

Od 1-go maja 2007 Królestwo Niderlandów otworzy granice dla pracowników z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do UE 1 maja 2004.
Decyzja Ministra Spraw Socjalnych i Zatrudnienia, Pieta Heina Donnera, dotycząca otwarcia niderlandzkiego rynku pracy opublikowana została w Gazecie Rządowej z dniem 27 kwietnia 2007 roku.

Od 1 maja pracodawcy nie będą musieli starać się o zezwolenie na zatrudnienie pracowników z Polski, Słowacji, Węgier, Czech, Słowenii, Estonii, Łotwy i Litwy. W niektórych gałęziach przemysłu już w zeszłym roku wprowadzono w tym zakresie pewne ulgi.

W celu zapewnienia swobodnego przepływu pracowników oraz uniknięcia nieuczciwej rywalizacji między pracownikami z Niderlandów a pracownikami z nowych krajów UE, minister Piet Donner zawarł porozumienia zapewniające pracownikom z nowych krajów członkowskich UE taką samą płacę za taką samą pracę oraz godziwe zakwaterowanie. Pracodawca płacący mniej niż wynosi ustawowa płaca minimalna naraża się na karę pieniężną w wysokości 6700 euro , która w przypadku recydywy może znacznie wzrosnąć.
Poza tym Inspekcja Pracy, Administracja Podatkowa i Celna, oraz Inspekcja Finansowa (FIOD) jak również partnerzy przemysłowi wzmocnią współpracę, by efektywnie zwalczać uchylanie się od płacenia ustawowej płacy minimalnej.

Minister Piet Donner uzgodni z Administracją Podatkową i władzami miejskim jakie kroki należy podjąć by zapewnić władzom gmin dostęp do baz adresowych, niezbędny dla wdrożenia polityki mieszkaniowej.
Minister Piet Donner promuje pilotową współpracę między władzami podatkowymi a władzami gminy Haga dotyczącą wymiany informacji.

 

Praca w Holandii - Prawa i obowiązki pracowników z Polski [.pdf]

 

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944