Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Królestwie Niderlandów

BUSINESS PLAN

Dobrze opracowany plan biznesowy jest niezmiernie ważny. Ułatwi planowanie konkretnych działań firmy i podejmowanie decyzji. Zmniejszy ryzyko nieprzewidzianych sytuacji. Stanowi dokument wymagany np. przy staraniach o kredyt lub przy wchodzeniu we współpracę z innymi firmami.

Właściwy plan biznesowy powinien zawierać następujące informacje:

 • o sprzedawanym produkcie
 • o odbiorcy
 • o kliencie
 • o planowanych wynikach finansowych
 • o kosztach
 • czy wymaga to uruchomienia nowej działalności gospodarczej
 • o strategii marketingowej

Informacje te pozwolą dobrze przygotować się do działania. Prawidłowo przygotowany plan biznesowy będzie podstawą korygowania założeń i podejmowania dalszych decyzji.

Dla początkującego przedsiębiorcy zrobienie planu biznesowego może być trudne. Wówczas należy zwrócić się do wyspecjalizowanej w tym organizacji lub firmy. www.kvk.nl lub www.adviseurs.pagina.nl (w języku niderlandzkim).

Podrozdział zawiera informacje niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Niderlandach oraz stosowane formy prawne, w tym najczęściej wybierane przez Polaków formy filii i oddziału.

Plan biznesowy winien być dostosowany do specyfiki planowanej działalności gospodarczej. Wybrane elementy, jakie powinien zawierać plan biznesowy:

Do góry

Nazwa firmy

Wybór nazwy firmy lub nazwy handlowej dla zakładanego przedsiębiorstwa podlega pewnym regułom.

Przy rejestracji firmy w rejestrze regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej sprawdza się, czy w danym regionie istnieje już firma pod tą samą nazwą. Lepiej jednak zlecić Izbie (za opłatą) sprawdzenie nazwy w całym kraju. Dotyczy to także nazw brzmiących podobnie, lecz pisanych inaczej.

Nazwa firmy nie może wprowadzać w zakłopotanie lub w błąd. Oznacza to, że nie można wybrać nazwy używanej już przez kogoś innego lub łudząco podobnej.

Nie można podawać błędnych danych. Nie możemy na przykład umieścić w swojej nazwie skrótu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "BV", jeżeli nasza firma nie jest taką spółką.

Nazwa handlowa nie może wchodzić w konflikt z istniejącymi nazwami handlowymi. Należy pamiętać, że Izba Przemysłowo-Handlowa nie będzie dochodzić podczas rejestracji firmy, czy nie zachodzi taka sytuacja. Żeby więc całkowicie upewnić się, że do wybranej przez nas nazwy już ktoś inny ma prawo, możemy zwrócić się do Agencji Nazw Handlowych Beneluksu (www.merkenbureau.nl, strona w jęz. niderlandzkim i angielskim)

Zarejestrowana nazwa handlowa będzie chroniona od dnia rozpoczęcia działalności i będzie udostępniana do publicznej wiadomości.

Do góry

Plan finansowy

Plan finansowy (ekonomiczny) jest częścią planu biznesowego. Plan finansowy jest przełożeniem planu marketingowego na pieniądze. Zawiera on następujące elementy:

 1. Plan inwestycyjny
  Środki finansowe, niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej

 2. Plan finansowy
  Jak zdobyć środki finansowe?

 3. Budżet operacyjny
  Jak wysoki obrót jest nam potrzebny, żeby w przewidzianym czasie "wyjść na swoje"?

 4. Płynność finansowa
  Planowane przychody i wydatki

Poszczególne części planu finansowego są ze sobą ściśle powiązane. Jeżeli cokolwiek zmienia się w jednej części, pociąga za sobą konsekwencje dla pozostałych.

Podczas opracowywania planu finansowego warto poradzić się eksperta w zakresie finansowania lub sięgnąć po przygotowane przez specjalistów wzory standardowych planów www.kvk.nl / www.adviseurs.pagina.nl (w języku niderlandzkim).

Gdzie zdobyć środki finansowe?

Planując finansowanie naszego przedsięwzięcia należy rozróżnić dwa rodzaje kapitału:

Kapitał własny
Pieniądze wprowadzone do firmy przez nas samych (takie jak oszczędności, aport środków produkcji).

Kapitał obcy
Pieniądze pozyskane (pożyczone) od innych. Dzielą się na dwie grupy:

 • kapitał długoterminowy
  Pożyczka na okres dłuższy niż jeden rok, np. kredyt bankowy wieloletni lub kredyt hipoteczny.
 • kapitał krótkoterminowy
  Pożyczka na okres krótszy niż jeden rok, np. na pokrycie kosztów bieżących.

W jaki sposób firma rozpoczynająca działalność uzyska pieniądze, które umożliwią realizację naszego planu? Jest to jedno z najtrudniejszych pytań każdego przedsiębiorcy. Więcej informacji na temat kredytów, gwarancji i subsydiów na stronach internetowych:

Kredyty eksportowe: www.mg.gov.pl, www.ing.pl (w jęz. polskim)
Subsydia eksportowe: www.mg.gov.pl, www.centrum-niderlandzkie.pl (w jęz. polskim)

Do góry

Plan marketingowy

Powinien zawierać koncepcję zdobywania rynku przez przyszłą firmę oraz informacje o wycinku rynku dotyczącym danej działalności. Jest to niezbędne do oceny szans firmy na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Pomaga też określić, ile trzeba zaangażować pieniędzy, czasu, pracy, wiedzy i energii itd., aby te rezultaty osiągnąć.

W planie marketingowym powinno znaleźć się przynajmniej pięć poniższych kategorii:

Lokalizacja firmy

Czy jest odpowiednia w stosunku do zakresu działalności i klientów, z którymi będziemy się kontaktować? Należy rozważyć:

 • Czy lokalizacja ułatwi dystrybucję towarów?
 • Czy są możliwości rozwoju?
 • Jakie są koszty w stosunku do oczekiwanych obrotów?
 • Czy siedziba jest dobrze zlokalizowana dla dostawców, odbiorców, partnerów?
 • Położenie w stosunku do konkurencji?

Produkt

Szczegółowy opis planowanych produktów (towarów bądź usług). Dotyczy to również aspektów determinujących ogólny wizerunek produktu takich, jak: wygląd, opakowanie, sposób transportu, gwarancja, serwis, i procedura reklamacji.

Cena

W Niderlandach (podobnie jak i w Polsce) podstawowym kryterium jest cena i jakość towaru. Dochodzi do tego aktualne zachowanie się rynku w stosunku do danego produktu czy usługi. Innymi słowy - czego aktualnie oczekują klienci: czy starają się w pierwszym rzędzie znaleźć najtańszy produkt, czy też priorytetem jest dla nich jakość, za którą zechcą zapłacić więcej?

Należy określić ceny lub przedział cen, marginesy możliwych upustów, cenę minimalną itd. Dla usług należy ustalić stawki godzinowe.

Niezbędna jest znajomość poziomu cen podobnych produktów (towarów bądź usług) na rynku holenderskim. Rozpoznanie polityki cenowej konkurencji może się tu bardzo przydać.

Promocja

Jak dotrzeć do klientów? W jaki sposób przekonać klientów, że nasze produkty wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom? Jak nabiorą przekonania co do ich wartości? Przykładowe tematy do opracowania:

 • Kto ma być naszym klientem?
 • Jak do niego dotrzeć? Jakie czyta gazety? Gdzie można go spotkać? Czy bierze udział w targach (jako wystawca lub gość) i w jakich? Jaki ma gust?
 • Jaki wizerunek chcemy nadać naszym produktom (popularny, tani, elitarny, trwały, solidny, praktyczny, artystyczny, nowatorski...)?

Jakie metody marketingowe chcemy zaangażować do promowania naszych produktów (reklamy, artykuły sponsorowane, spoty reklamowe, bilbordy, ulotki, mailing, wizyty u potencjalnych klientów, udział w imprezach biznesowych...)?

Marketing w Niderlandach: www.adviseurs.pagina.nl (w jęz. niderlandzkim)

 • Jakie środki finansowe przeznaczymy na promocję?
 • Kto będzie prowadził promocję w Niderlandach (sama firma, agenci, specjaliści zewnętrzni...)?

Zaangażowanie personelu

Jak personel firmy będzie uczestniczyć w budowaniu wizerunku firmy i sprzedaży jej produktów (towarów bądź usług)? Kto będzie odpowiedzialny za poszczególne elementy działań marketingowych, a kto za całość (działy, osoby...)? Godne uwagi są obszary:

 • obsługi klienta i standardów zachowań
 • umiejętności sprzedaży (prowadzenia rozmowy, badania potrzeb klienta, prezentowania korzyści płynących z naszych produktów, technik negocjacji)
 • komunikacji wewnętrznej (szybkości i jasności przekazywanych informacji o kliencie i stanie negocjacji lub kontaktów sprzedaży)
 • komunikacji z klientem (bezpośrednio czy pisemnie, w jakim języku, w jakiej formie)
 • umiejętności budowania wizerunku firmy przez pracowników
 • motywacji i zaangażowania pracowników do dodatkowych zadań związanych z wchodzeniem firmy na nowy rynek.

Dotyczyć one będą kroków, które należy podjąć, aby zaplanowana strategia marketingowa została właściwie zrealizowana przez personel firmy.

Sposób, w jaki pracownicy reprezentują firmę i jej produkty jest wszędzie ważny. W naszym przypadku dochodzą jednak dwa elementy. Pierwszy z nich to kwestia języka i potrzebnych rozwiązań takich, jak tłumaczenie tekstów czy zatrudnianie pracowników mówiących po niderlandzku (powiemy więcej na ten temat w rozdziale "Komunikacja"). Druga sprawa to pokutowanie w Niderlandach - niestety - ciągle jeszcze określonych przesądów na temat Polski i Polaków z okresu "zimnej wojny", a spowodowanych głównie niewiedzą. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, że Holender przybywający po raz pierwszy do Polski wyraża zdziwienie, że "jest tu tak europejsko". Warto o tym pamiętać i zwrócić uwagę, że wizerunek, jaki firmie budują pracownicy może ten obraz potwierdzać lub mu zaprzeczać. Zjawisko, które w Niderlandach będzie przypisane złemu dniowi pracownika, w odniesieniu do firmy polskiej może powodować kolejną niepożądaną generalizację.

Dobry plan marketingowy pozostaje w ścisłej relacji z wymienionymi pięcioma kategoriami. Jeżeli jedna z nich ulega zmianie, należy dostosować do tej zmiany pozostałe kategorie.

Planu marketingowego nie pisze się raz na zawsze. Wpływają na niego różne czynniki zewnętrzne, jak recesja gospodarcza, zmieniające się przepisy czy postęp techniczny. Jeżeli czynniki zewnętrzne się zmieniają, należy dostosować do nich plan marketingowy.

Aby ocenić możliwości zrealizowania naszych planów potrzebujemy informacji o rynku i interesującym nas jego sektorze. Duża część tych informacji dostępna jest w regionalnej Izbie Przemysłowo- Handlowej. Jakie informacje możemy uzyskać?

Do góry

Informacje o rynku i jego sektorach

Ogólna informacja rynkowa
Dane i wyniki dotyczące całego kraju lub wykraczające poza jeden sektor gospodarki: finansowo-ekonomiczne, demograficzne i konsumpcyjne itp. można znaleźć w następujących instytucjach lub publikacjach:

 • Izba Przemysłowo-Handlowa (Kamer van Koophandel, skrót: KvK)
  Podstawowe informacje rynkowe w Rejestrze Handlowym (Handelsregister) on-line pod adresem http://www.kvk.nl (w języku niderlandzkim i angielskim). Adresy izb regionalnych w ostatnim rozdziale.
   
 • Główny Urząd Statystyczny (Centraal Bureau voor de Statistiek, skrót: CBS)
  Dane przedstawiające sytuację gospodarczą, informacje demograficzne, poziom konsumpcji oraz informacje o dochodach. Są to statystyki na poziomie całego kraju, ale także dla danego sektora czy regionu. Adres internetowy: http://www.cbs.nl (strona w jęz. niderlandzkim i angielskim).
   
 • Dane i Trendy ("Cijfers & Trends")
  Zarys sytuacji gospodarczej. Publikacja Rabobanku, edycja raz w roku.
  Adres internetowy Rabobanku: http://www.rabobank.nl/info/execute/start (w języku niderlandzkim)
   
 • Rocznik handlu detalicznego ("Jaarboek detailhandel")
  Informator zawierający ogólne dane dotyczące handlu detalicznego, rozwoju rynku pracy oraz aktualne informacje z innych sektorów. Publikacja Hoofdbedrijfschap Detailhandel (skrót: HBD, zrzeszenia handlu detalicznego, strona internetowa: http://www.hbd.nl w jęz. niderlandzkim), informacje zebrane przez Instytut Ekonomiczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Economisch Instituut voor Midden- en Klienbedrijf, skrót: EIM). Edycja raz w roku.
   
 • Rocznik rzemiosła ("Jaarboek Ambachten")
  Rola rzemiosła w gospodarce Królestwa Niderlandów, opis 54 organizacji rzemieślniczych. Wydawany przez Hoofdbedrijfschap Ambachten (skrót: HBA, zrzeszenie rzemiosł, link: http://www.hba.nl, podstrona "publicaties" w jęz. niderlandzkim), informacje zebrane przez Instytut Ekonomiczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, skrót: EIM, strona internetowa: http://www.eim.nl/english/).
   
 • Sytuacja gospodarcza w regionach ("Enquête Regionale Bedrijfsontwikkelingen", skrót: ERBO)

Informacje o zrzeszeniach branżowych
Informacje dotyczące rozwoju, dane i adresy z poszczególnych sektorów można znaleźć w następujących instytucjach i publikacjach:

 • Zrzeszenie handlu detalicznego (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, skrót: HBD, link w języku niderlandzkim: http://www.hbd.nl)
  Publikacje na temat specyficznych zagadnień i poszczególnych sektorów handlu detalicznego.
   
 • Zrzeszenie rzemiosł (Hoofdbedrijfschap Ambachten, skrót: HBA, link w języku niderlandzkim: http://www.hba.nl)
  Publikacje na temat specyficznych zagadnień i sektorów rzemiosła.
   
 • Instytut ekonomiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw (Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, skrót: EIM, strona internetowa: http://www.eim.nl/english/).
  Publikacje na temat specyficznych zagadnień i sektorów. EIM ściśle współpracuje z HBD i HBA.

Publikacje organizacji branżowych

 • Raporty roczne, podręczniki branżowe i badania prowadzone lub zlecane przez organizacje branżowe.
   
 • Almanach Pyttersen's Almanak - znajdują się w nim adresy organizacji branżowych i tematycznych. Wydawane przez Bohn, Stafleu, Van Loghum raz w roku.
   
 • Biblioteka biznesu (CD-rom "Businessbibliotheek")
  Zbiór artykułów dotyczących różnych sektorów. CD-rom, wydawany przez Kluwer.
  Link: http://www.kluwer.nl
   
 • Czasopisma i dzienniki
  Artykuły na temat rozwoju i badań w wybranych sektorach.
  Czasopisma fachowe: http://vakbladen.pagina.nl, dzienniki: http://kranten.nl

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944