Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Inspekcja pracy (Arbeidsinspectie)

Głównym zadaniem Inspekcji Pracy jest nadzór pracodawców w zakresie przestrzegania niderlandzkiego kodeksu pracy. Chodzi tu głównie o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy ale także o ochronę miejscowych rynków pracy. W przypadku łamania Kodeksu Pracy przez zarówno pracodawców jak i pracowników Inspekcja podejmuje odpowiednie kroki.

Jako przykłady łamania Kodeksu Pracy Inspekcja wymienia m.in.:

  • Poważne wykroczenia, które niosą ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia zatrudnianych pracowników
  • Wykorzystywanie słabszych grup zawodowych (np. przy nielegalnym zatrudnianiu)

W przypadku łamania przez pracodawcę kodeksu pracy poprzez wykorzystywanie pracowników, Inspekcja Pracy ma zawsze obowiązek podjąć odpowiednie kroki. Tak więc każda osoba zatrudniona w Holandii ma pełne prawo skontaktować się z najbliższym biurem Inspekcji Pracy, jeżeli znajdzie się w sytuacji w której jest (w jakikolwiek sposób) wykorzystywana przez swojego pracodawcę. Dotyczy to oczywiście także cudzoziemców zatrudnionych w Holandii.  

Centrala i siedziba Urzędu Inspekcji Pracy znajduje się w Hadze pod poniższym adresem:

Gebouw Centre Court
Prinses Beatrixlaan 82
Den Haag
Kingdom of the Netherlands
Tel. 070-3044500
Fax 070-3044593

Adres do korespondencji:

Postbus 11563
2502 AN Den Haag

Strona internetowa:
www.arbeidsinspectie.szw.nl

Oprócz Centrali urzędu istnieje także 6 regionalnych oddziałów Inspekcji Pracy:

Groningen                                                     Arnhem

Engelse Kamp 4                                              Janspoort 2
9722 AX Groningen                                        6811 GE Arnhem
Tel. 050-5225880                                          Tel. 026-3557111
Fax 050-5267202                                          Fax 026-4424046

Adres do korespondencji:                             Adres do korespondencji:

Postbus 30016                                               Postbus 9018
9700 RM Groningen                                       6800 DX Arnhem

Amsterdam                                                   Utrecht

Radarweg 60                                                  Oudenoord 6
1043 NT Amsterdam                                      3513 ER Utrecht
Tel. 020-5812612                                          Tel. 030-2305600
Fax 020-6864703                                          Fax 030-2305680

Adres do korespondencji:                             Adres do korespondencji:

Postbus 58366                                               Postbus 820
1040 HJ Amsterdam                                     3500 AV Utrecht

Rotterdam                                                     Roermond

Stadionweg 43C                                             Godsweerdersingel 10
3077 AS Rotterdam                                        6041 GL Roermond
Tel. 010-4798300                                          Tel. 0475-356666
Fax 010-4797093                                          Fax 0475-356660

Adres do korespondencji:                             Adres do korespondencji:

Postbus 9580                                                 Postbus 940
3007 AN Rotterdam                                     6040 AX Roermond

 

Pytania związane z pracą można również kierować do Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid):

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4

2509 LV Den Haag

Adres do korespondencji:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afdeling Publieksinformatie
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Tel.: 070-3334444
Fax: 070-3334033
e-mail: info@miuszw.nl

W dni robocze od godz. 9:30 do 16 można tez dzwonić do Ministerstwa pod darmowy numer 0800-9051

Zażalenia z powodu niezadowalających warunków pracy można kierować pod adresem najbliższego biura regionalnego Inspekcji Pracy. W przypadku poważnych wypadków podczas pracy jest to obowiązkowe.    

Do góry

 

| Projekt strony: PP

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944