Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Inwestycje niderlandzkie w Polsce

Według informacji NBP i PAIIZ, w roku 2005 do Polski napłynęły zagraniczne inwestycje bezpośrednie (BIZ) w wysokości 7,67 miliarda euro, głównie z Luksemburga, Niemiec i USA. Wg danych NBP wartość BIZ przedsiębiorców z Królestwa Niderlandów w 2005 roku osiągnęła 381 mln euro. Łączna skumulowana wartość BIZ w Polsce na koniec 2005 roku wynosi 75,667K miliarda euro, z tego firmy niderlandzkie wg źródeł NBP zainwestowały 16 445 mln euro. Biorąc pod uwagę stan zobowiązań inwestorów zagranicznych (wartość kapitału własnego plus kredyty i pożyczki zaciągnięte przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania od ich wspólników zagranicznych pomniejszone o stan należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych zagranicznym inwestorom bezpośrednim przez polskie spółki oraz kredyty handlowe), Królestwo Niderlandów zajmuje na koniec 2005 roku pierwsze miejsce z 21% udziałem w ogólnej kwocie ogólnych zobowiązań. Niderlandzkie inwestycje kapitałowe angażowane były przede wszystkim w sektor mediów, bankowy i ubezpieczeniowy, przetwórstwo żywności i branżę browarnianą, przemysł motoryzacyjny, elektronikę, handel detaliczny, przemysł stalowy, telekomunikację, produkcję sprzętu oświetleniowego i AGD oraz sektor usługowy. Ponadto niderlandzkie inwestycje kapitałowe były realizowane w takich branżach jak: transport, produkty chemiczne, przerób tekstyliów, odzież i obuwie, maszyny, przerób papieru i drzewa. Największym inwestorem niderlandzkim na rynku polskim jest grupa kapitałowa United Pan-Europe Communications NV, która ulokowała 1,2 mld USD w polskie media - UPC Polska, UPC Polska Telewizja Kablowa, Canal + Cyfrowy. Drugim co do wielkości inwestorem jest holding ING Group NV, znajdujący się od lat w czołówce inwestorów w sektorze bankowym ( Bank Śląski ) i ubezpieczeniowym, wartość zainwestowanego kapitału 990 mln USD. Trzecim co do wielkości inwestorem jest BP International B.V. - wartość inwestycji w budowę stacji paliw ponad 800 mln USD. Kolejne miejsca pod względem wielkości zainwestowanego kapitału zajmują: Heineken International B.V. ( Grupa Żywiec ), przemysł browarniany - inwestycje o wartości 590 mln USD, CBR Baltic B.V, cementownie 525,3 USD, Eureko B.V ubezpieczenia (PZU) 522,4 mln USD. Na dalszych miejscach w pierwszej dziesiątce znajdują się: Fiat-GM,  producent silników diesla - wartość inwestycji  450,0 mln USD, Royal Philips Electronics NV, sektor elektroniczny i oświetleniowy 411,4 mln USD, LNM Holdings NV przemysł stalowy (Mittal Steel Poland S.A) - wartość 390 mln USD, Philip Morris Holland BV, wyroby tytoniowe 364,0 mln USD.


Według danych PAIiIZ

Kapitał niderlandzki jest również ujęty w inwestycjach ponadnarodowych grup kapitałowych i koncernów międzynarodowych, takich jak: Royal Dutch Shell (z kapitałem brytyjskim) - stacje paliwowe i usługowe, Unilever (z kapitałem brytyjskim) - inwestycje w środki czyszczące i kosmetyki, czy Eureko (Achmea z kapitałem portugalskim). - inwestycje w sektor ubezpieczeń. Według PAIiIZ, na koniec 2005 roku odnotowano w Polsce aktywność 123 inwestorów niderlandzkich, którzy byli zaangażowani w działalność 199 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału niderlandzkiego o wartości ponad 1 mln USD. W 2006 roku podpisana została umowa o utworzeniu w Krakowie centrum finansowo-rozliczeniowego przez Shell Polska. Według informacji Wydziału Ekonomicznego Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie ogólna liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału niderlandzkiego w 2005 roku wynosiła w Polsce 1686 firm. Polska jest w dalszym ciągu bardzo atrakcyjnym partnerem dla inwestorów z Niderlandów poprzez bliskość geograficzną, kulturową, system zachęt oferowanych w strefach specjalnych, wysokich kwalifikacjach siły roboczej i relatywnie niskich kosztach wytwarzania.
 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944