Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Niderlandy i Polska

Najważniejsze umowy dotyczące polsko-niderlandzkiej współpracy gospodarczej

 1. Umowa o przewozach drogowych, podróżnych i ładunków z 16.03.1970 r.
 2. Umowa o komunikacji lotniczej z 21.07.1960 r.
 3. Porozumienie dot. żeglugi handlowej z 21.05.1971 r.
 4. Wieloletnia umowa o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między rządem Królestwa Holandii z 2.07.1974 r.
 5. Umowa o rozwoju współpracy gospodarczej między rządem PRL i Królestwa Holandii z 26.11.1976 r. (na okresy 5-letnie).
 6. Wieloletni program rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między rządem PRL a Królestwa Holandii z 15.03.1977 r.
 7. Konwencja między PRL a Królestwa Holandii o współpracy weterynaryjnej z 31.05.1978 r.
 8. Umowa między PRL a Królestwa Holandii o współpracy w dziedzinie ochrony roślin z 31.05.1978 r.
 9. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 13.02.2002 r., weszła w życie 1.01.2004
 10. Umowa o redukcji i reorganizacji długo gwarantowanego Polski wobec Holandii (październik 1991) - w ramach Klubu Paryskiego.
 11. Umowa o żegludze śródlądowej z 31.01.1992 r.
 12. Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (wrzesień 1992). Umowa weszła w życie w dniu 1.02.1994 r.
 13. W dniu 26 marca 2003 roku w Warszawie została podpisana umowa o zabezpieczeniu społecznym między RP a KN / obecnie trwa procedura ratyfikacyjna.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944