Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Rok 2006  - znaczny wzrost ilości polskich przedsiębiorców w Niderlandach

W Niderlandach w 2006 r. rozpoczęło działalność gospodarczą ponad 90.000 osób, o 10.000 więcej niż w 2005r (wzrost o12%). Najsilniej i najszybciej rozwija się działalność gospodarcza w sektorze usług (45% ogólnej ilości nowopowstałych przedsiębiorstw w 2006r.).  Na drugim miejscu plasuje się sektor budowlany, w którym w 2006r.  zarejestrowano 16.000 nowych przedsiębiorstw.  Stanowi  to 34% wzrostu liczby przedsiębiorstw w tym sektorze w porównaniu z 2005 r. Na trzecim miejscu plasuje się handel detaliczny (15%). 

Początkujący przedsiębiorcy, wg sektorów, w latach 2005-2006

Sektor 2005 2006 2005-2006 %
Rolnictwo i rybołówstwo 2.100 2.300 10 %
Przemysł 3.200 3.700 15 %
Budownictwo 1.900 15.900 34 %
Handel hurtowy 6.600 6.100 -7 %
Handel detaliczny 13.000 13.400 3 %
Gastronomia 3.200 3.200 0 %
Transport 2.800 3.000 6 %
Finanse 700 500 -25 %
Usługi doradcze (konsulting) 11.200 13.200 18 %
Usługi w zakresie sprzątania 11.200 12.200 9 %
Usługi osobiste 10.600 11.400 8 %
Usługi ogólne 4.100 5.100 24 %
       
Ogółem 80.700 90.100 12 %

Ciekawostką jest rosnący udział  kobiet - stanowią one blisko 32% wszystkich nowo startujących przedsiębiorców. W sumie w 2006 r. własne przedsiębiorstwa założyło 28.000 kobiet . Najwięcej w sektorze usług osobistych i handel detaliczny.
Przeciętny wiek  startującego przedsiębiorcy wynosi 37 lat, najwięcej przedsiębiorców notuje się w grupie  wiekowej 30-40 lat , na drugim miejscu - w wieku 25-29 lat .
W samych Niderlandach ilość nowych przedsiębiorstw rozkłada się bardzo nierówno. Do najbardziej popularnych regionów , w których najchętniej lokują swoją działalność nowi przedsiębiorcy- różnych narodowości, nie tylko Polacy - należą: Wschodnia i Środkowa Brabancja, południowa Limburgia, Geldria i prowincja Flevoland. Mieści się tam w sumie 75% wszystkich nowopowstających przedsiębiorstw. Najmniejszym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się prowincja Utrecht.
 

Jak na tym tle korzystnie wypadają Polacy ?

Od 2005 r. Polacy stanowią największą i najprężniejszą grupę przedsiębiorców wśród obcokrajowców lokujących swoje początkujące przedsiębiorstwa w Niderlandach. Z danych za 2006 r wynika, iż Polacy stanowili 20% wszystkich cudzoziemców rozpoczynających działalność gospodarczą w KN; bardzo do tej pory aktywne grupy imigrantów, jak  Turcy (13%) zajmują drugie miejsce a w kolejności  mieszkańcy Surinamu, (8%) i  Maroka (6%).  Wzrosła natomiast aktywność mieszkańców krajów, które w 2004 roku dołączyły do Unii Europejskiej - w sumie zarejestrowali oni w 2006r. około 1100  przedsiębiorstw, co stanowi 13% ogólnej liczby nowo zakładanych przedsiębiorstw.
W 2006 r. Polacy zarejestrowali 3.350 przedsiębiorstw, co - w porównaniu z 2005r. - stanowi  wzrost o 30%. Dla porównania - w 2003 w Niderlandach zanotowano zaledwie 190 polskich firm. Większość  polskich firm (70% czyli ca 2.350) działa w sektorze budowlanym. W tym sektorze w 2006r. nastąpił olbrzymi wzrost liczby przedsiębiorstw - ogółem zarejestrowano 16.000 nowych przedsiębiorstw budowlanych, o 34% więcej niż w  2005r. i dwa razy więcej niż w 2004r.  Polskie firmy stanowią ponad 15% wszystkich nowo zakładanych przedsiębiorstw w budownictwie. 
Ostatnio zanotowano jednak spadek tempa przyrostu aktywności przedsiębiorców - w latach 2004-2005 wzrost wynosił 120%, natomiast w latach 2005 i 2006 już tylko 12%.


 
Polskie początkujące przedsiębiorstwa w latach 2003-2006

Wśród firm budowlanych najwięcej, bo aż  40%, stanowią tzw. Klussenbedrijven czyli firmy nie wyspecjalizowane, wykonujące wszystkie lekkie roboty remontowo-budowlane.                 
Na dalszych miejscach plasują się: ciesielka budowlana, malarze, szklarze, tynkarze.
 

10 głównych branż w sektorze budowlanym

Branża Ilość %
Usługi remontowo-budowlane 6.250 39 %
Ciesielka budowlana 1.880 12 %
Malowanie/szklenie 1.400 9 %
Bud. użyteczności publicznej 840 5 %
Tynkarze 670 4 %
Brukarze 560 4 %
Murarze 540 3 %
Prace specjalne 510 3 %
Hydraulika/sanitarne 360 2 %
Kafelkowanie 360 2 %
Pozostałe 2.580 16 %
     
Ogółem 15.940 100%

 
Również Polacy w przeważającej większości zakładają "klussenbedrijf".  Z 2.350 polskich nowo zakładanych firm  aż 1770 to właśnie ?klussenbedrijven". Pozostałe specjalizują się w malowaniu, ciesielce budowlanej, tynkowaniu itp.
Dużym zainteresowaniem  Polaków cieszą się  także sektory : przemysłowy i rolny, z tym że sektor rolny w 2006 zaczął tracić na popularności w stosunku do 2005.
W 2005 zarejestrowano 300 polskich firm, a w 2006 już tylko 230.
 

Udział polskich nowych przedsiębiorstw, wg sektora , na tle ogólnej liczby nowo założonych przedsiębiorstw w  2006

Sektor Polacy %
Rolnictwo i rybołówstwo 230 7 %
Przemysł 240 7 %
Budownictwo 2.350 70 %
Handel hurtowy 50 1 %
Handel detaliczny 70 2 %
Gastronomia 10 0 %
Transport 20 0 %
Finanse 0 0 %
Usługi doradcze (konsulting) 40 1 %
Usługi w zakresie sprzątania 220 7 %
Usługi osobiste 110 3 %
     
Ogółem 3.350 100%

 

Wśród polskich przedsiębiorców przeważają mężczyźni (77%),  a przeciętna wieku polskiego przedsiębiorcy jest niższa od holenderskiej i wynosi około 32 lat.

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944