Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Zestawienie najczęściej poruszanych problemów przez polskich przedsiębiorców

Kancelarie adwokackie

Kancelarie adwokackie specjalizujące się w poradach prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i prawem spółek - patrz spis kancelarii adwokackich.

Informacja celna

W Niderlandach:
http://www.belastingdienst.nl/9229237/v/index.htm
telefon: +31 8000143 (gratis), +31 50 3687900
 
W Polsce:
telefon: +48 22 6943194

Świadectwa dopuszczające polskie towary rolno-spożywcze do wwozu na rynki UE

http://www.minlnv.nl/international/lnv/avb/
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/ind/en_analytical_index_03.html

 
Ambasada Królestwa Niderlandów
Dział Rolny
ul. Chocimska 6
00-791 Warschau
tel.: 022.6465382
nlwaragr@ikp.atm.com.pl
www.nlembassy.pl

Firmy windykacyjne

Ściąganie zaległych należności - patrz spis firm windykacyjnych.

Tłumacze przysięgli

Tłumacze przysięgli j. polskiego i niderlandzkiego, którzy złożyli w Ambasadzie RP wzór swego podpisu i pieczęć - patrz spis tłumaczy przysięgłych.

Prace przy renowacji zabytków

Niezbędne jest posiadanie dyplomu uznanego przez holenderskie Ministerstwo Edukacji (patrz niżej: legalizacja i nostryfikacja dyplomów) potwierdzającego ukończenie technicznych studiów wyższych w dziedzinie budownictwa i urbanizacji (najlepiej o specjalności z zakresie ochrony zabytków).

Zatrudnianie niepełnosprawnych

W Niderlandach zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest uregulowane prawnie. Na mocy Ustawy o Reintegracji Niepełnosprawnych pracodawcy mogą otrzymać wsparcie finansowe, jeżeli dostosują miejsca pracy umożliwiając pracę niepełnosprawnym. Wielu niepełnosprawnych zatrudniają jednostki administracyjne. Również wiele firm prowadzących działalność o charakterze biurowym i pozwalających na pracę zaoczną często zatrudnia niepełnosprawnych. Strona internetowa: http://www.rea-pembawijzer.nl

Procedury homologacyjne dopuszczające sprzęt

Instytucją odpowiedzialną za homologację sprzętu jest Holenderski Instytut Normalizacji (Nederlands Normalisatie Instituut, www.nen.nl).

Legalizacja i nostryfikacja dyplomów

Polskie dyplomy, podobnie jak wszelkie inne polskie dokumenty, należy w pierwszym rzędzie zalegalizować w odpowiednim ministerstwie w Polsce (ministerstwo, któremu podlega uczelnia, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych), a następnie w holenderskiej placówce konsularnej. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W celu nostryfikacji zalegalizowane i przetłumaczone dokumenty należy przesłać do odpowiedniej instytucji, np. Nuffic w Niderlandach. (Legalizacja dokumentów w Niderlandach (info na stronie www.minbuza.nl)

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Polsce - www.buwiwm.edu.pl

Kursy języka niderlandzkiego

Talen Training Centrum
www.talentraining.nl

Prasa

Ważniejsze magazyny i pisma fachowe: http://vakbladen.pagina.nl/
Dzienniki: http://kranten.pagina.nl/

Pomoc dla polskich przedsiębiorców w przetargach/zamówieniach publicznych w Niderlandach

Ripmeester BV
Batenstein 52
2403 PJ Alphen aan den Rijn
tel. +31 172 431378
fax +31 172 433321
e.c@ripmeester.nl

szczegółowe informacje: kliknij tutaj

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944