Menu
     

 

 

 


WROCŁAW THE CANDIDATE FOR ORGANISATION OF EXPO 2012


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Promocja gospodarcza WPHiI

Grudzień 2005

W dniu 15.12.05, WPHiI Haga zorganizował spotkanie dla przedstawicieli Polonii biznesowej zaangażowanej w życie gospodarcze w Niderlandach. W imprezie udział wzięli Ambasador RP w KN pan J.Michałowski oraz przedstawiciele Konsulatu. Wśród przybyłych na spotkanie na 147 wysłanych zaproszeń znalazło się 85 osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Niderlandach, opartą głównie na zasadach samo zatrudnienia. Podstawową tematyką spotkania była możliwości rozszerzenia współpracy WPHiI ze środowiskami Polonii biznesowej na zasadzie prowadzenia konsultacji o charakterze ekonomiczno-gospodarczym w tym szczególnie dotyczących bilateralnych stosunków Polska-Niderlandy. W ciągu ostatnich 9 miesięcy 2005 r. powstało ponad 1700 nowych polskich firm tzw. jednoosobowych. Statystyki te potwierdzają, że Polacy stanowią najbardziej aktywną grupę wśród początkujących przedsiębiorców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie w Niderlandach aż 64%, czyli niemal 2/3 przedsiębiorców mających firmę jednoosobową pochodzi z Polski. Pierwsze po robocze spotkanie w Nowym Roku dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli Polonii gospodarczej, Kierownik WPHiI zaproponował w pierwszym kwartalne w dniu 16 lutego.

W dniu 8.12.2005 w hotelu Carlton Ambassador w Hadze odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze poświęcone prezentacji programu gospodarczego rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza. W wystąpieniu powitalnym Ambasador RP w Hadze, Pan Jan Michałowski, poinformował o wynikach wyborów parlamentarnych i prezydenckich oraz o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Przedstawił również nowych pracowników Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji - Kierownika WPHiI, I Radcę, Pana Tadeusza Postępskiego oraz Radcę, Panią Anitę Ryng. Następnie Pan T.Postępski zaprezentował szczegóły programu gospodarczego nowego rządu, omawiając również aktualną sytuację gospodarczą kraju oraz perspektywy ekonomiczne na rok 2006. Przedstawił rządowe plany związane ze sferą finansów publicznych, rynku pracy, gospodarki, infrastruktury i prywatyzacji. Uczestnikami spotkania było około 70 osób - przedstawicieli resortów gospodarczych Królestwa Niderlandów, przedsiębiorców niderlandzkich prowadzących działalność w Polsce oraz radców handlowych ambasad krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Każdy z gości otrzymał materiały pisemne przygotowane przez pracowników WPHiI zawierające informacje nt. składu i programu rządu, wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich oraz założeń programowych najważniejszych partii politycznych.

 

Listopad 2005

W dniach 1-5 listopada w Rotterdamie odbyła się 12 edycja międzynarodowych targów morskich "Europort Maritime 2005". Wystawa Eurtoport Maritime posiada wieloletnią tradycję i należy do największych europejskich imprez targowo-wystawienniczych w branży reprezentującej osiągnięcia przemysłu stoczniowego. W tym roku w wystawie wzięła udział rekordowa liczba 784 firm z 91 krajów prezentujących swoje ekspozycje na łącznej powierzchni przekraczającej 40 tyś m2. O skali imprezy świadczy również liczba 35.800 zainteresowanych, którzy odwiedzili ekspozycje. W trakcie trwania wystawy WPHiI przygotował własne stoisko informacyjne o powierzchni 12m2, na którym wyeksponowane zostały materiały promocyjne 15 polskich producentów łodzi, jachtów oraz dostawców wyposażenia okrętowego, stoczni. Stoisko WPHiI było miejscem spotkań i rozmów z przedsiębiorcami niderlandzkimi oraz z wielu innych krajów europejskich. Wśród poszukiwanej przez zagranicznych potencjalnych odbiorców oferty polskich wyrobów dominowały zapytania o jachty morskie, łodzie żaglowe i motorowe, duże zainteresowanie dotyczyło również możliwości dokonywania w Polsce serwisu remontowego statków morskich i rzecznych. W tegorocznej edycji Europort uczestniczyło bezpośrednio z własnymi stoiskami 11 polskich firm, wśród których należy wymienić takie znane przedsiębiorstwa jak: Stocznia Rzeczna Centromost, Stocznia Remontowa Gdańsk, Sezamor S.A., Stocznia GRYFIA, Prąd Serwis Elektryczny, Navimor. Stoiska WPHiI na branżowych targach Europort Maritime miało istotne znaczenie dla promocji polskich przedsiębiorstw związanych z przemysłem stoczniowym, przekazane materiały promocyjne w trakcie bezpośrednich rozmów z zainteresowanymi dały potencjalną możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych.

 

Październik 2005

W dniach 6-8 października 2005r. odbyła się w K.Niderlandów wizyta misji gospodarczej 25 przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości zorganizowanej przy współpracy WPHiI w Hadze z Poznańskim Stowarzyszeniem Pośredników Nieruchomości .Celem misji było przygotowanie na terenie WPHiI przez PSPN "match makingu" z udziałem niderlandzkich pośrednikami rynku nieruchomości, stowarzyszonych w organizacji NVM, dającego możliwość zaprezentowania szerokiej oferty polskiego rynku nieruchomości. W trakcie spotkania obecny był również dyrektor Biura Promocji Urzędu Miasta Poznania, który przedstawił uczestnikom spotkania prezentację na temat oferty inwestycyjnej Poznania oraz jego najbliższe okolic. Przedstawiciele misji odwiedzili również międzynarodowe targi z branży nieruchomości "Second Home International 2005" w Utrechcie oraz spotkali się z zarządem NVM.

 

Wrzesień 2005

W dniach 12-14 września odbyła się w Rotterdamie kolejna edycja międzynarodowych targów warzyw i owoców AGF Totaal 2005 . AGF posiada ponad 20 letnią tradycję i należy do najważniejszych wydarzeń wystawienniczych w branży rolnej organizowanych na terenie Królestwa Niderlandów. W tym roku w wystawie zaprezentowało się blisko 400 firm z 32 krajów, zajmując ekspozycje o łącznej powierzchni przekraczającej 20 tyś. m2 W trakcie trwania imprezy WPHiI przygotował własne stoisko informacyjne o powierzchni 12 m2 na którym prezentowane były materiały promocyjne polskich producentów warzyw i owoców. W drugim dniu wystawy na terenie stoiska miało miejsce spotkanie Kierownika Wydziału z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa KN w którym uczestniczył również pan Wouter Verhey Radca ds. rolnych Ambasady KN w Warszawie. W trakcie dyskusji podkreślono między innymi wysoki poziom merytoryczny dwustronnej współpracy w zakresie szeroko rozumianej produkcji rolnej w tym szczególnie rosnące zainteresowanie niderlandzkich farmerów kooperacją z polskimi rolnikami. Wśród poszukiwanej oferty owoców i warzyw przez zagranicznych odbiorców dominowały zapytania o polskie jabłka i truskawkę oraz pomidory.

 

Zobacz także:
Promocja gospodarcza WPHiI 2007
Promocja gospodarcza WPHiI 2006

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944