Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Promocja gospodarcza WPHiI
 

Listopad 2007

Międzynarodowe targi przemysłu morskiego i okrętowego "Europort Maritime 2007"

W dniach 6-9 listopada w Rotterdamie odbyła się 13 edycja międzynarodowych targów morskich "Europort Maritime 2007". Wystawa Europort Maritime posiada wieloletnią tradycję i należy do największych europejskich imprez targowo-wystawienniczych w branży reprezentującej osiągnięcia przemysłu stoczniowego. W tym roku w wystawie udział wzięło 835 firm z 60 krajów, prezentujących swoje ekspozycje na łącznej powierzchni przekraczającej 35 tyś m2. O skali imprezy świadczy również liczba 32.500 zainteresowanych przedstawicieli biznesu międzynarodowego, którzy odwiedzili ekspozycje (17% cudzoziemców). W trakcie trwania targów WPHI przygotował własne stoisko informacyjne o powierzchni 12m2, na którym wyeksponowane zostały materiały promocyjne 21 polskich dostawców wyposażenia okrętowego, stoczni, producentów łodzi, jachtów. Stoisko WPHI było miejscem blisko stu spotkań i rozmów z przedsiębiorcami niderlandzkimi oraz z wielu innych krajów świata. Wśród poszukiwanej przez zagranicznych potencjalnych odbiorców oferty polskich wyrobów dominowały zapytania o możliwości dokonywania w Polsce serwisu remontowego statków morskich i rzecznych oraz o zlecanie budowy nowych jednostek pływających. Dużym zainteresowaniem również cieszyła się polska oferta producentów jachtów i łodzi sportowych. W targach uczestniczyło z własnymi stoiskami informacyjnymi 10 polskich firm wśród których można między innymi wymienić : H.Cegielski-Poznań S.A., Efmetal, Euroster Partnership, Karat International Ltd., Marcontrel, Marine Service Poland, Maritim Shipyard, Naval Shipyard Gdynia, Phoenix Polska Sp.z o.o. Stoisko WPHI było również miejscem spotkań biznesowych z przedstawicielami kierownictwa Stoczni Remontowej Świnoujście S.A., oraz firmy inżynieryjno-projektowej z Wrocławia Navicentrum Ltd. Oprócz udzielanej informacji na temat polskich producentów i kooperantów, aktywnie promowany był także Portal Promocji Eksportu przy pomocy banerów promocyjnych www.polishproducts.gov.pl . Zorganizowanie stoiska WPHI na największych europejskich branżowych targach Europort Maritime miało istotne znaczenie dla promocji polskich przedsiębiorstw związanych z przemysłem stoczniowym, przekazane materiały promocyjne w trakcie bezpośrednich rozmów z zainteresowanymi dały potencjalną możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych.

 

Październik 2007

Spotkanie z Polonią biznesową - seminarium tematyczne dla przedstawicieli biznesu polonijnego połączone z promocja Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Niderlandach - SPPN

W dniu 18 października miało miejsce w siedzibie WPHI Haga spotkanie promocyjne dla pięćdziesięciu przedstawicieli biznesu polonijnego połączone z promocją nowopowstałej organizacji zrzeszającej polski biznes w Królestwie Niderlandów. Porządek spotkania obejmował dwie merytoryczne prezentacje zaproszonych na spotkanie prelegentów z Polski na temat : ?Wybrane Instrumenty Zwiększania Innowacyjności w Polsce przedstawiona przez Panią dr Bronisławę Kowalak Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki oraz druga na temat ?Możliwości korzystania z funduszy strukturalnych przez polskich przedsiębiorców w latach 2007-2013" przedstawiona przez Pana Michała Polańskiego Zastępcę Dyrektora Zespołu Przedsiębiorczości, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W drugiej części spotkania Pan Mecenas Marcin Lewandowski z firmy Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs oraz Pan Jarosław Sołowski z firmy Solowski Consultancy przedstawili główne założenia działalności polonijnej organizacji biznesowej SPPN. Celem seminarium było zaprezentowanie dla grupy przedstawicieli biznesu polonijnego w Niderlandach, możliwości inwestycyjnych w Polsce oraz zasad funkcjonowania i wykorzystywania funduszy strukturalnych w rozwoju Polski na lata 2007-2013. Firmy polonijne często ściśle współpracują z firmami niderlandzkimi dlatego też praktyczna wiedza przekazana w sposób wysoce profesjonalny dla środowiska biznesowego przez zaproszonych prelegentów, miała istotne znaczenie w upowszechnianiu informacji na powyższe tematy. Wśród uczestników spotkania przestawiona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem, zadawane były szczegółowe pytania zaproszonym prelegentom. Ważnym elementem spotkania była również możliwość przedstawienia zakresu działalności organizacji SPPN, której nadrzędnym celem jest aktywne wspieranie biznesu polonijnego na terenie Królestwa Niderlandów. Bezpośrednio po seminarium w trakcie trwania net workingu prowadzone były dodatkowe konsultacje wśród uczestników spotkania. Zorganizowane przedsięwzięcie miało istotne znaczenie wizerunkowe oraz posłużyło umacnianiu współpracy między WPHI a Polonia biznesową w Niderlandach. Należy również nadmienić, że przed seminarium, WPHI zorganizował w swojej siedzibie spotkanie Pana Dyrektora Michała Polańskiego z przedstawicielami kierownictwa niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych, którego tematem przewodnim była możliwość współpracy WPHI, PARP oraz MSE w akcjach informacyjnych dla niderlandzkich przedsiębiorstw na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce. W ramach podjętych rozmów ustalono, że w roku 2008 wspólnie zostaną zorganizowane minimum dwa seminaria dla niderlandzkich firm, na temat możliwości korzystania z funduszy strukturalnych w Polsce na lata 2007-2013.

 

Podpisanie listu intencyjnego przez Zarząd Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Niderlandach - SPPN

W dniu 18 października miało miejsce w siedzibie WPHI Haga uroczyste podpisanie przez Zarząd Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Niderlandach, listu intencyjnego skierowanego do przyszłych członków SPPN. Uroczyste podpisanie listu miało miejsce w obecności Pani dr Bronisławy Kowalak Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki oraz Pana Michała Polańskiego Zastępcy Dyrektora Zespołu Przedsiębiorczości w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizacja SPPN zrzeszająca biznes polonijny w Królestwie Niderlandów powstała w oparciu o akt notarialny w dniu 17 października 2007 z inicjatywy i pod honorowym patronatem WPHI. W obliczu intensywnego rozwoju działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców na rynku Królestwa Niderlandów, pojawiła się realna potrzeba bezpośredniej promocji biznesu polonijnego, a także zapewnienia wszechstronnej pomocy polskim podmiotom przy realizacji ich interesów na terenie Niderlandów. Biorąc pod uwagę powyższe z inspiracji WPHI Haga doszło do porozumienia i zjednoczenia się polskich przedsiębiorców, które przybrało postać organizacji pozarządowej o charakterze non profit w formie prawnej Stowarzyszenia. Docelowo członkostwo w stowarzyszeniu będzie otwarte nie tylko dla biznesu polonijnego ale również dla polskich podmioty gospodarcze a w przyszłości być może również dla niderlandzkich. Do statutowych celów działalności Stowarzyszenia należą między innymi: promocja polskich podmiotów w Niderlandach, wzmocnienie i wspieranie biznesu polonijnego, wspieranie początkujących przedsiębiorców wkraczających na rynek niderlandzki a także przedsiębiorców już operujących w Niderlandach w rozwijaniu swojej działalności, pomoc w pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych i kontaktów handlowych, zleceniodawców, usługobiorców oraz klientów, promowanie polskiego rynku oraz wizerunku Polski jako kraju o dużych możliwościach i potencjale gospodarczym zachęcanie niderlandzkich inwestorów do lokowania swoich inwestycji na terytorium Rzeczpospolitej, działania na rzecz zwiększenia polskiej ekspansji eksportowej. Naszym zdaniem Powstanie SPPN ma istotne znaczenie z punktu widzenia tworzenie jednolitej i silnej reprezentacji interesów gospodarczych polskich przedsiębiorców, inwestorów i eksporterów wobec władz w Niderlandach, dlatego też przewidujemy w miarę istniejących potrzeb dalsze wspieranie powyższej inicjatywy również w ramach statutowych działań WPHI Haga w zakresie promocji gospodarczej.

 

Międzynarodowe targi ogrodnictwa Horti Fair 2007

W dniach 9-12 października w Amsterdamie odbyły się największe w Europie targi ogrodnictwa "Horti Fair 2007". Na łącznej powierzchni przekraczającej 22 tyś metrów kwadratowych zaprezentowało swoje produkty blisko 1100 firm. Targi tradycyjnie były przede wszystkim areną prezentacji nowych odmian roślin ozdobnych proponowanych przez hodowców z całego świata, zwłaszcza kwiatów ciętych, wśród których dominowały róże i chryzantemy. Uwagę zwiedzających zwracały nie tylko nowości roślinne, ale także sposoby ozdobnej prezentacji towaru zaproponowane przez niektórych wystawców jak również kolor kwiatów i ich jakość. Część wystawy poświęcona była również technologiom i urządzeniom stosowanym w ogrodnictwie.Wśród wystawców dominowały firmy niderlandzkie produkcyjne i handlowe, obecne były również z własnymi stoiskami największe europejskie giełdy kwiatowe takie jak największa na świecie giełda w Aalsmeer czy też Flora Holland. Przedstawiciel WPHI przeprowadził w trakcie trwania targów bezpośrednie rozmowy z kierownictwem niderlandzkich firm Work Support oraz P&E, które w ramach branży ogrodniczej zajmują się rekrutacją polskich pracowników sezonowych do Niderlandów. Według wyżej wymienionych firm, polscy pracownicy cieszą się bardzo dobrą opinia i są poszukiwani przez niderlandzkich producentów kwiatów, warzyw i owoców. Targi Horti Fair są również ciekawą alternatywą dla naszych ogrodników którzy są europejskim numer jeden w hodowli krzewów ozdobnych oraz klonowaniu roślin. Jesteśmy też drugim co do wielkości producentem anturium w Europie, z Polski pochodzi co szósty kwiat z około 120 mln produkowanych co roku.


 

 Wrzesień 2007

Seminarium i wizyta w stoczni Schelde Naval Shipbuilding we Vlissingen

W dniu 28 września br. w pomieszczeniach stoczni firmy Damen we Vlissingen odbyło się seminarium na temat produkcji statków specjalnego przeznaczenia i zwiedzanie stoczni produkującej specjalistyczny sprzęt pływający ( statki dla offshore, korwety, barki).W seminarium i pokazie udział wzięło ponad 120 zagranicznych kontrahentów, użytkownicy, handlowcy, przedstawiciele handlowi i attach'e wojskowi wielu państw. Firma DAMEN zajmuje drugie miejsce na świecie jeśli chodzi o produkcję specjalistycznego sprzętu pływającego jak barki, statki zaopatrzeniowe, bunkrowe jak również korwety, okręty patrolowe, ratownicze, wykrywacze zanieczyszczeń ekologicznych itp. Przedsiębiorstwo Damen posiada swoje zakłady w Polsce produkujące urządzenia i aparaturę służącą do produkcji statków jak również kooperuje ze stoczniami rzecznymi w Polsce (Koźle, Płock) Import z Polski wynosi ponad 30 mln Euro z perspektywą dalszych wzrostów. Na seminarium była okazja do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie produkcji statków i barek specjalistycznych , najnowszymi trendami i potrzebami światowymi.Producent przedstawił najnowsze typy statków i łodzi specjalistycznych. W seminarium wzięli udział również przedstawiciele polskiej marynarki wojennej. Firma DAMEN jest bardzo zainteresowana współpracą ze stocznią marynarki wojennej w Gdynii, ponieważ pobyt na specjalistyczne łodzie patrolowe, korwety jest na świecie bardzo duży, a firma DAMEN nie ma zbyt dużo wolnych mocy produkcyjnych. Podczas seminarium przedstawiciel WPHI przeprowadził rozmowy z dyrekcją firmy Damen jak i polskimi uczestnikami seminarium.

 

Seminarium promocyjne polskich producentów kotłów c.o. oraz bojlerów firm: HEF i POWOLNY

W dniu 27 września w pomieszczeniach recepcyjnych WPHI w Hadze odbyło się seminarium tematyczne promocyjne polskich producentów kotłów grzewczych firmy HEF oraz producenta zbiorników do wody - bojlerów firmy POWOLNY. W spotkaniu wzięły udział 23 firmy niderlandzkie, specjalizujące się w instalowaniu systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, szklarniach oraz obiektach przemysłowych. W trakcie spotkania odbyła się również demonstracja na żywo funkcjonowania kotła grzewczego HEF, spalającego tak zwany pelet-pellets. Kotły do spalania peletu charakteryzują się obecnie bardzo wysoką sprawnością dochodzącą niekiedy do 90%. Jest to ogromny postęp w porównaniu do kotłów na paliwa stałe o konstrukcji wywodzącej się jeszcze z lat 70tych. Pelet jest bardzo wydajnym paliwem powstającym przez przerób tak zwanej biomasy. Produkowany jest w 100% z naturalnych składników, takich jak wióry, trociny, słoma zbóż, rośliny energetyczne, przy zastosowaniu pras o bardzo dużym ciśnieniu zgniatania. Dzięki temu energia zawarta w pierwotnym surowcu zostaje silnie zagęszczona, dając paliwo o bardzo dobrych własnościach energetycznych, kaloryczne, zawierające minimalne ilości popiołu. Podczas spalania peletu z biomasy mamy do czynienia z tzw. "zerową emisją CO 2 " co wiąże się z dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych użytkowników powyższych systemów grzewczych ze względu na podwyższone normy i zaostrzenia dotyczące ekologii w tym szczególnie emisji CO2. Przedstawiona przez polskie przedsiębiorstwa oferta nowoczesnych urządzeń rodzimej produkcji, spotkała się z dużym zainteresowaniem niderlandzkich firm, które wyraziły swoją chęć rozwoju współpracy w zakresie dostaw i montażu u indywidualnych klientów na terenie Królestwa Niderlandów. Spotkanie miało istotne znaczenie w promowaniu polskich technologii grzewczych.

 

Seminarium Antwerpii (Belgia) "Łódź - New Polish Promised Land of the XXI Century"

W dniu 26 września 2007 roku w siedzibie KBC w Antwerpii odbyło się seminarium poświęcone promocji gospodarczej województwa łódzkiego i miasta Łodzi. Udział w seminarium wzięli przedstawiciele władz miasta, Pan Jerzy Kropiwnicki - Prezydent miasta, Pani Elżbieta Hibner zastępca Marszałka województwa łódzkiego, przedstawiciele promocji miasta Łodzi, Specjalnej Strefy Ekonomicznej a także przedstawiciele strony belgijskiej firma KBC oraz inwestorzy belgijscy w Polsce. Seminarium było bardzo sprawnie prowadzone przez Przedstawiciela Miasta Łodzi przy UE w Brukseli Panią Monikę Ostrowską. Intencją seminarium było przedstawienie oferty gospodarczej województwa łódzkiego i miasta Łodzi dla przedsiębiorstw regionu Flandrii (mówiących po niderlandzku) oraz przedsiębiorców z zachodniej części Królestwa Niderlandów. Wygłoszone prezentacje były bardzo ciekawe i obejmowały cały wachlarz możliwości współpracy, zarówno w sferze wykorzystywania funduszy unijnych, inwestowania w regionie, a także w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pozytywne doświadczenia współpracy z Polską pokazali inwestorzy belgijscy, którzy zaprezentowali profile swoich firm działających w regionie Łodzi.( firmy Start People, Herco, KBC). Wydaje się celowe zorganizowanie podobnego seminarium w centralnej części Królestwa Niderlandów na przestrzeni 2008 roku.

 

Międzynarodowe targi branży turystycznej "50+"

W dniach 19-23 września 2007 roku odbyła się w Utrechcie kolejna edycja międzynarodowych targów z branży turystycznej pod hasłem "50+". Targi są jedyną tego typu imprezą wystawienniczą w Niderlandach o charakterze niszowym. Oferta wystawców bowiem skierowana była do grupy osób powyżej 50 roku życia i dotyczyła głównie uzdrowisk, szeroko rozumianego SPA a także turystyki leczniczej, której oferta przyjazdowa do Polski cieszy się dużym powodzeniem również w Niderlandach. Dzięki dobrej współpracy z ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej z Amsterdamu, WPHI miał okazję wziąć aktywny udział w wyżej wspomnianych targach, prezentując na stoisku POT materiały promocyjne na temat polskiej gospodarki. W trakcie imprezy główne zainteresowanie biznesu niderlandzkiego skierowane było w stronę możliwości inwestycyjnych w Polsce w zakresie prywatyzacji ośrodków turystycznych, pensjonatów oraz sanatoriów. Wiele zadawanych pytań dotyczyło również możliwości dokonywania bezpośrednich inwestycji w Polsce w bazę hotelową oraz budowę nowoczesnych kempingów. Udział przedstawiciela WPHI w targach skutecznie przyczynił się do promowania dwustronnej współpracy gospodarczej oraz dobrego klimatu biznesowych w Polsce.

 

Spotkanie promocyjne "Czy wiesz jakie są Twoje prawa? " zorganizowane przez Związki Zawodowe Budownictwa - CNV Hout en Bouw

W dniu 13 września Związki Zawodowe Budownictwa (CNV Hout en Bouw) zorganizowały w Hadze dla Polaków pracujących w Niderlandach spotkanie pt." Czy wiesz jakie są Twoje prawa?". Tematami spotkania były takie zagadnienia jak : rola związków zawodowych w Niderlandach, płace/dodatki wakacyjne/urlopy, Chorobowe i ubezpieczenie, różnice pomiędzy osobami fizycznymi a pracujące na własny, rachunek, bezpieczeństwo pracy. Spikerami były osoby związane ze związkami zawodowymi i mówiące po polsku.Temat spotkania był bardzo interesujący dla Polaków zatrudnionych w Niderlandach. Spotkanie służyło dalszemu poznaniu praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w Niderlandach. Popularyzacja tych tematów wśród pracujących Polaków przyczyni się niewątpliwie do uniknięcia wszelkich problemów związanych z nieprawidłowym zatrudnianiem. Następne spotkanie może odbyć się w pomieszczeniach WPHI jako kontynuacja i wzbogacanie tematyki.

 

Międzynarodowe targi świeżej żywności Fresh Rotterdam 2007

W dniach 10-12 września 2007 roku odbyły się w Rotterdamie międzynarodowe targi rolno-spożywcze Fresh Rotterdam 2007, które w nowej formule organizacyjnej stanowiły w tym roku kontynuację znanych od blisko 20 lat targów AGF TOTAAL. Targi należą do najważniejszych wydarzeń wystawienniczych w branży rolno-spożywczej organizowanych na terenie Królestwa Niderlandów. W tym roku w wystawie na powierzchni 15 tyś. m2 zaprezentowało się blisko 200 firm z 20 krajów. W trakcie trwania imprezy WPHI przygotował własne stoisko informacyjne o powierzchni 12 m2 na którym prezentowane były materiały promocyjne polskich producentów warzyw i owoców oraz przetwórców z branży rybnej takich jak: Kapitan Navi, Proryb oraz Koral. W pierwszym dniu targów na stoisku WPHI rezydowali przedstawiciele kierownictwa firmy Proryb, którzy mieli umówione spotkania biznesowe z firmami niderlandzkimi. W drugim dniu wystawy na terenie stoiska miało miejsce spotkanie z czteroosobowa delegacją przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa KN. W trakcie dyskusji podkreślono między innymi wysoki poziom merytoryczny dwustronnej współpracy w zakresie szeroko rozumianej produkcji rolnej. Goście byli również uczestnikami przygotowanej przez WPHI degustacji przetworów rybnych polskich producentów, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez niderlandzkich konsumentów odwiedzających targi. Podkreślono wysoką jakość wyrobów oraz bardzo dobre walory smakowe.Stoisko WPHI było miejscem rozmów i spotkań z firmami i handlowcami niderlandzkimi oraz z wielu innych krajów europejskich. Wśród poszukiwanej oferty owoców i warzyw przez zagranicznych odbiorców dominowały zapytania o polskie jabłka, pomidory, sałatę oraz truskawkę. Oprócz udzielanych informacji na temat polskich producentów rolnych w całym okresie trwania wystawy na stoisku WPHI demonstrowane były przy użyciu monitorów LCD prezentacje na temat polskiego rolnictwa oraz producentów świeżej żywności. Aktywnie promowany był również Portal Promocji Eksportu przy pomocy między innymi wyświetlanego interfejsu strony internetowej portalu. Przygotowane przez WPHI stoisko informacyjne na międzynarodowych targach Fresh Rotterdam 2007 miało istotne znaczenie w promocji polskiego przetwórstwa oraz rolnictwa czego dowodem było szerokie zainteresowanie uczestników oraz zwiedzających ekspozycje wystawowe, możliwością podejmowania kontaktów handlowych z polskimi producentami rolnymi.

 

Międzynarodowe Targi mebli i wyposażenia wnętrz w Nieuwegein

W dniach 9-12 września 2007 roku odbyły się w Home Trade Center w Nieuwegein międzynarodowe targi mebli, wyposażenia i oświetlenia wnętrz. Głównym mottem tegorocznych targów był temat wystawienniczy "Nowa Perspektywa". Na terenie ponad 35 000 m2 prezentowało się ponad 150 producentów mebli, oświetlenia i wyposażenia wnętrz. Wystawcy zgrupowani byli w pięć tematycznych grup: meble nowoczesne, tradycyjne, wyposażenie sypialni, tkaniny meblowe oraz oświetlenie i pozostałe akcesoria. Na targach odbyło się wiele imprez towarzyszących w postaci seminariów, work-shopów i specjalnych wirtualnych prezentacji, w szczególności dotyczących trendów w nowoczesnej stylistyce mebli. Targi były okazją do przeprowadzenia przez przedstawiciela WPHI szeregu rozmów z producentami oraz agentami sprzedającymi meble i osprzęt oświetleniowy na terenie Królestwa Niderlandów. Otrzymane informacje handlowe będą wykorzystywane do informowania polskich producentów mebli i firm dystrybucyjnych o możliwościach nawiązania kontaktów handlowych z Niderlandami w tych branżach.

 

Czerwiec 2007

Spotkanie Polonii gospodarczej

W dniu 28 czerwca 2007 roku w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Hadze odbyło się kolejne spotkanie ze środowiskiem Polonii biznesowej. W imprezie wzięło udział blisko 60 przedstawicieli środowiska polonijnego z Królestwa Niderlandów. Zgodnie z planem spotkania odbyły się dwie prezentacje multimedialne: "Efektywna nauka" Prelegent Pani dr Teresa Schothuis - Jaskólska - firma TALEN TRAINING CENTRUM oraz "Liberalizacja dostępu do rynku pracy w Królestwie Niderlandów - skutki zmian po 1 maja 2007" Prelegent Pan Mecenas Marcin Lewandowski - firma Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs. Tematyka prezentacji spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych osób, gdyż poruszała aktualną problematykę, dotyczącą głównie edukacji w tym samo dokształcania się oraz uwarunkowań prawnych w zakresie podejmowania pracy przez obywateli polskich mieszkających w Niderlandach. Zadawane liczne pytania prelegentom oraz żywa dyskusja wśród uczestników, świadczą bezpośrednio o potrzebie kontynuacji takiej formy spotkań, których tematyka oraz przekazywana wiedza może pomóc w szybszym rozwiązywaniu bieżących problemów, wynikających z pobytu polskich obywateli zagranicą. W powyższym zakresie widzimy również szczególną szansę w prezentowaniu szerokiemu środowisku konkretnych przykładów sukcesu biznesu polonijnego. Biorąc pod uwagę potrzebę dalszej integracji środowiska polonijnego w Niderlandach, spotkanie można ocenić jako ważne. Duże znaczenie przyszłych spotkań Polonii biznesowej upatrujemy również w kontekście prac miejscowej Polonii na rzecz powołania w niedalekiej przyszłości wspólnego Forum biznesu polonijnego, reprezentującego własne interesy wobec władz niderlandzkich.

 

Międzynarodowe targi mody ślubnej "SPOSATEX Fashion Fair" w Nieuwegein

W dniach 10-12 czerwca odbyły się w mieście Nieuwegein międzynarodowe targi mody ślubnej "SPOSATEX Fashion Fair 2007". W Targach o typowo niszowym charakterze wzięli udział czołowi europejscy producenci odzieży ślubnej, w tym również z Polski. Na powierzchni bliskiej 8000 tys. metrów kwadratowych zaprezentowało się 110 firm. Wśród polskich przedsiębiorstw własne stoiska zorganizowały firma AGORA z Wrocławia, AGNES ze Świdwina oraz ELIZABETH z Konina. Przedstawiciele WPHI przeprowadzili w trakcie trwania targów bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami kierownictwa polskich firm na temat aktualnych kontaktów handlowych z rynkiem niderlandzkim oraz perspektyw i możliwości ich rozwoju. Według opinii polskich uczestników najważniejsze dwie wystawy związane z modą ślubną w kalendarzu europejskich imprez targowych znajdują się w Holandii - Nieuwegein "Sposatex Fashion Fair" oraz w Niemczech - Essen "Modatex Fashion Fair". To właśnie na tych dwóch wystawach prowadzona jest kontraktacja zapewniająca całoroczną produkcję wspomnianych polskich firm dla odbiorców zagranicznych, dlatego też z biznesowego punktu widzenia udział w wyżej wspomnianych branżowych targach jest bardzo istotny. Polskie firmy jednomyślnie zwróciły uwagę na korzystną sytuację związaną od dwóch lat z dofinansowaniem targów w Nieuwegein z uwagi na wysokie koszty udziału. Z całą pewnością można powiedzieć, że polskie produkty wyróżniały się wyraźnie na tle innych ofert przede wszystkim interesującym wzornictwem oraz jakością dobranych materiałów i wykonaniem.

 

Maj 2007

Seminarium w Tilburgu "Business Process Outsourcing in Poland and New Business Opportunities"

W dniu 30 maja br. w Tilburgu odbyło się seminarium "Business Process Outsourcing in Poland and New Business Opportunities" zorganizowane przez WPHI w Hadze oraz KvK w Tilburgu. Spikerami seminarium byli przedstawiciele PAIIZ w osobach: Pani Monika Słomka oraz Pan Robert Seges a także przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Panowie Krzysztof Babij oraz Marcin Kubik. Głównym mottem seminarium był temat możliwości outsourcingu w Polsce oraz inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w tym także przedstawienie zmian dotyczących reguł lokowania inwestowania w strefach w branży spożywczej na przykładzie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pan Robert Seges przedstawił prezentację o walorach inwestowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki BPO. Dodatkowym tematem było zaprezentowanie przez Panią Monikę Słomkę polskiej strategii w zakresie biopaliw w latach 2007-13 i na tym tle wskazanie możliwości współpracy pomiędzy polskimi i niderlandzkimi firmami. Pani Monika Słomka przedstawiła również możliwości finansowego wsparcia firm przez państwo. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem firm niderlandzkich. Udział w seminarium wzięło 59 osób. Żywa dyskusja toczyła się wokół praktycznych aspektów inwestowania w Polsce. Szczególnie inwestorzy wskazywali na drożejące w Polsce koszty pracy oraz brak wykwalifikowanych pracowników. Spora część firm niderlandzkich przeprowadziła bezpośrednio po seminarium matchmaking z przedstawicielami PAIIZ i Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, część zaś wyraziła zainteresowanie dodatkowym spotkaniem w dniu następnym w pomieszczeniach WPHI w Hadze.Było to pierwsze seminarium PAIIZ w Królestwie Niderlandów w ostatnich trzech latach. Profesjonalne prezentacje zarówno przedstawicieli PAIIZ oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE wzbudziły duże zainteresowanie biznesu niderlandzkiego, o czym świadczyła duża obecność firm oraz liczne pytania ze strony uczestników seminarium jak również dodatkowy matchmaking po seminarium.

 

Międzynarodowe Targi "World of Private Label" 22-23 maja 2007r.

W dniach 22-23 maja, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Hadze zorganizował na terenie polskiej ekspozycji narodowe własne stoisko informacyjne w trakcie trwania międzynarodowych targów prywatnej marki World of Private Label PLM's. W trakcie trwania targów Wydział prezentował materiały dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w tym szczególnie możliwości dokonywania inwestycji kapitałowych w naszym kraju oraz otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiały promocyjne na temat polskiej produkcji rolno-spożywczej. Ponadto zaprezentowano wszystkim zainteresowanym "Portal Promocji Eksportu" MG, nadesłane do WPHI materiały promocyjne polskich firm oraz przygotowany specjalnie na targi multimedialny materiał promocyjny na temat polskiego sektora rolno-spożywczego (opracowanie własne) itp. W tegorocznej wystawie udział wzięły 82 polskie firm reprezentujących krajowy przemysł rolno-spożywczy oraz kosmetyczno-chemiczny. Wśród wystawców znalazły się takie znane firmy jak Cuprod, Millano, Obory, Hoop, Edbol, Celico, Agros Nowa, Miraculum Cosmetics, Harper Hygienics, Pollena Savona i inne. Tegoroczne edycja targów przygotowana zostały na łącznej powierzchni 27 tyś m2 skupiając blisko 1700 wystawców z 65 krajów. W trakcie trwania targów przedstawiciele WPHI przeprowadzili rozmowy z polskimi uczestnikami wystawy, udzielono szeregu odpowiedzi na pytania związane z możliwościami rynku niderlandzkiego oraz kulturą biznesową obowiązującą w Niderlandach. W drugim dniu wystawy na zaproszenie WPHI polskie stoisko narodowe odwiedził przedstawiciel Ministerstwa Spraw Ekonomicznych Królestwa Niderlandów Pan Rene Strik desk oficer odpowiadający za współpracę z Polską. Pan Rene Strik został zapoznany z większością firm polskiej ekspozycji oraz profilem prezentowanej produkcji. Stoisko informacyjne WPHI odwiedziło około 80 przedstawicieli firm zagranicznych, poszukujących kontaktów handlowych na polskim rynku. Warto przy tej okazji podkreślić fakt, że Polska była 6 krajem wśród uczestników targów jeśli chodzi o liczbę wystawców, świadczy to o bogatej ofercie eksportowej polskich firm oraz o rosnącym zainteresowaniu polskich przedsiębiorstw możliwością udziału w międzynarodowych targach objętych systemem dofinansowania.

 

Międzynarodowe targi konserwacji zabytków Renovatie & Onderhoud 2007 9-11 maja 's-Hertogenbosch

W dniach 9-11 maja br. odbyły się w Hertogenbosch międzynarodowe branżowe targi przeznaczone przede wszystkim dla architektów, przedsiębiorstw budowlanych, instytucji zajmujących się zawodowo nieruchomościami, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, gmin, itp. Jest to już druga edycja targów Renovatie & Onderhoud, jedynych w tej dziedzinie organizowanych na terenie Niderlandów. Zgodnie z informacją organizatorów imprezy, wśród uczestników targów na łącznej powierzchni wystawowej 10.000m2 reprezentowane były następujące sektory: 14% - architektura, 9% - spółdzielnie mieszkaniowe, 11% - dyrektorzy ds. gospodarczych (facility managers) , 25% - pozostałe nieruchomości, 41% - przedsiębiorcy budowlani i wykonawcy. W trakcie targów dla gości oraz uczestników imprezy, zorganizowane zostały liczne workshop'y i spotkania tematyczne z zakresu renowacji i konserwacji. Drugiego dnia wręczona została nagroda Nationale Renovatie Prijs, przyznawana co dwa lata w kategoriach: renowacja, zmiana przeznaczenia budynku i budownictwo użyteczności publicznej. W tym roku udział wzięło 75 firm kandydatów do nagrody. Przedstawiciele WPHI w trakcie trwania targów spotkali się z kierownictwem organizatora imprezy w celu omówienia możliwości uczestnictwa polskich firm z branży budowlanej oraz konserwacji zabytków. Według naszej oceny targi są dobrą alternatywą dla polskich małych i średnich firm, które planują zaistnieć na niderlandzkim rynku jako wykonawcy lub podwykonawcy prac remontowo-budowlanych. W tegorocznej edycji targów uczestniczyły głownie firmy z krajów Beneluxu oraz Niemiec. Według opinii niderlandzkich wystawców, polskie firmy podnoszą poziom konkurencyjności jakości wykonywanych usług budowlanych w Niderlandach, dlatego też często miejscowe firmy korzystają z polskich podwykonawców.

 

Uroczystość przyznania dorocznej nagrody Dutch-Polish Trade Award w dziedzinie przedsiębiorczości dla najlepszej małej i średniej firmy niderlandzkiej działającej na rynku polskim, 8.05.2007 Apeldoorn

W dniu 8 maja br. w Apeldoorn w siedzibie Centraal Beheer Achmea miała miejsce uroczystość przyznania dorocznej nagrody Dutch- Polish Trade Award w dziedzinie przedsiębiorczości dla najlepszej małej i średniej firmy niderlandzkiej działającej na rynku polskim. Była to trzecia z kolei edycja tej nagrody zorganizowana przez Polsko- Niderlandzką Radę Popierania Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydziałem Ekonomicznym Ambasady RP w Hadze. Sponsorem tej nagrody była firma Eureko, znany na polskim rynku współwłaściciel PZU. W programie było wystąpienie pana J.L.van Boxmeera przewodniczącego Rady Nadzorczej Heinekena, który podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie inwestycji w Polsce w przemyśle browarnianym. W następnym punkcie programu wystąpił pan Cezary Stypułkowski, były prezes PZU a obecnie dyrektor w JPMorgan w Londynie. W swojej prezentacji podkreślił atuty Polski jako kraju o dużych możliwościach lokowania inwestycji zagranicznych. Bardzo interesującym również tematem była dyskusja przedstawicieli trzech firm niderlandzkich, które zainwestowały w Polsce.( Inter - Car, Prime Leadership oraz Oerlemans Foods). Praktyczne porady jak inwestować w Polsce spotkały się z żywą reakcją i licznymi pytaniami w trakcie dyskusji ze strony przedsiębiorców niderlandzkich. Następnie odbyła się prezentacja firmy Addit Contract Manufacturer która zdobyła I nagrodę i czek w wysokości 5000,-Euro. Inne firmy nominowane do nagrody to: Axa, H.Z. Transport, oraz Otto. Nagrodę wręczył Pan Artur Habant Charge Daffair Ambasady RP w Hadze. Po spotkaniu odbyła się recepcja oraz networking. W spotkaniu uczestniczyło ca 130 osób, zarówno ze strony przedsiębiorców niderlandzkich jak i polskich. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydział Ekonomiczny Ambasady zaprezentowali wspólne stoisko informacyjne. Dutch-Polish Trade Award jest jedną z ważniejszych imprez o charakterze promocyjnym z mocnym polskim akcentem. Jest to wydarzenie bardzo nagłośnione w środkach masowego przekazu oraz wśród niderlandzkiego i polskiego biznesu. Nagroda była okazją do podkreślenia ważności wspólnej kooperacji i możliwości nawiązywania dalszych interesów gospodarczych, inwestycyjnych i turystycznych.

 

Kwiecień 2007

Międzynarodowy Dzień Handlu - Izba Przemysłowo-Handlowa w Hadze KVK

W dniu 21 kwietnia 2007 roku odbyły się w Hadze doroczne otwarte Dni Handlu Międzynarodowego przygotowane przez miejscową Izbę Przemysłowo-Handlową. Program imprezy zawierał cykl seminariów i work-shopów na tematy finansowe, prawne i podatkowe zorganizowanych dla blisko 150 przedstawicieli niderlandzkiego biznesu. KVK Haga zaprosiło do zorganizowania własnych stoisk informacyjnych 27 instytucji w tym również WPHI Ambasady Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Indii, Belgii. Własne stoiska informacyjne zorganizowały również ING Bank, EVD, CTB East Logistics, Teekens en Karstens, Landman en Timmermans Advocaten, Road Air i inne. W związku z promocją regionu lubuskiego jaką przygotowało WPHI w dniach poprzedzających International Trade Day, było możliwe również przygotowanie obok stoiska WPHI stoiska informacyjnego Urzęd Miasta Zielona Góra, który promował walory turystyczne i biznesowe regionu a także przeprowadził degustację wyrobów regionalnych takie jak wina zielonogórskie oraz miody naturalne i pitne. Organizatorzy przedsięwzięcia ocenili polskie stoisko jako najbardziej interesujące pod względem promocyjnym. W trakcie trwania imprezy pracownicy WPHI prowadził dla wszystkich zainteresowanych konsultacje w sprawach dotyczących polsko-niderlandzkiej współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej. Prezentowane były również materiały promocyjne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej w Polsce oraz w zakresie sektora turystyki. Stoisko odwiedziło ok. 70 przedstawicieli firm Niderlandzkich, których główne zainteresowanie dotyczyło nawiązania kontaktów handlowych i kooperacyjnych z potencjalnymi partnerami z Polski. Wiele pytań dotyczyło również wygranej Polski i Ukrainy jako organizatorów rozgrywek piłkarskich Euro 2012 a co za tym idzie możliwości inwestycyjnych w polskiej infrastrukturze. Należy również nadmienić, że Wydział promował to wydarzenie w formie prezentacji PPS na ekranie monitora LCD na własnym stoisku informacyjnym.

 

Spotkanie Polonii biznesowej

W dniu 20 kwietnia 2007 roku w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Hadze odbyło się kolejne spotkanie ze środowiskiem Polonii biznesowej. W imprezie wzięło udział blisko 50 przedstawicieli środowiska polonijnego z Królestwa Niderlandów. Porządek spotkania obejmował dwie prezentacje multimedialne: "Możliwości współpracy gospodarczej i innowacyjnej między Polską i Niderlandami - trzy lata po akcesji Polski do UE". Prezentacji tego tematu dokonała Pani Halina Gołębicka - Zastępca Dyrektora Departamentu Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki. Kolejnym spikerem był Pan Mariusz Woźniak Zastępca Prezydenta miasta Zielona Góra, który przedstawił temat "Regionalne tradycje winiarskie oraz walory turystyczno-gospodarcze wyznacznikami atrakcyjności miasta Zielona Góra". Kolejnym mówcą był Pan Roman Grad - Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego, który przedstawił historię i tradycje upraw winnej latorośli w województwie Lubuskim. Celem spotkania była dalsza integracja środowiska Polonii biznesowej oraz wymiana wzajemnych doświadczeń. Bardzo ważnym akcentem spotkania były prezentacje zaproszonych gości. Wystąpienie Pani Dyrektor Haliny Gołębickiej z MG na temat współpracy pomiędzy Polską i Niderlandami było bardzo interesujące i spotkało się z żywą reakcją w trakcie networkingu. Spotkanie z punktu widzenia procesu dalszej integracji środowiska polonijnego w Niderlandach zostało ocenione jako bardzo ważne szczególnie w kontekście inicjatywy związanej z powołaniem w niedalekiej przyszłości wspólnego Forum biznesu polonijnego reprezentującego swoje interesy wobec władz niderlandzkich. Pani Dyrektor Halina Gołębicka udzieliła wywiadu Tygodnikowi polonijnemu "Niedziela". W związku z tym, że prezentacja przedstawicieli Zielonej Góry wzbudziła duże zainteresowanie wśród zebranych gości, spotkanie było okazją do szereg rozmów z biznesem polonijnym oraz agencjami turystycznymi, zainteresowanymi zorganizowaniem wyjazdów na winobranie we wrześniu br. Uczestnicy spotkania mieli możliwość degustacji zielonogórskich win białych i czerwonych oraz miodów pitnych i naturalnych.

 

Międzynarodowy Dzień Handlu - KVK Izba Przemysłowo-Handlowa w Tilburgu

W dniu 19 kwietnia 2007 roku na terenie centrum biznesowego stadionu sportowego Willem II odbyła się organizowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tilburgu doroczna impreza promująca międzynarodowy biznes "International Trade Day". Program imprezy zawierał liczne seminaria oraz work-shopy o tematyce gospodarczej dla blisko 100 przedstawicieli niderlandzkiego biznesu. KVK Tilburg zaprosiło do zorganizowania własnych stoisk informacyjnych Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad Polski oraz Węgier a także wiele instytucji związanych z promocją biznesu takich jak np. EVD, Commerce Talen, The Hong-Kong Trade Development Council, Ernst & Young, Kompass i wiele innych. Własne stoiska informacyjne zorganizowały również banki ABN Amro, ING, Urząd Celny, Urząd Skarbowy Królestwa Niderlandów. WPHI Haga w trakcie trwania imprezy prowadził dla wszystkich zainteresowanych w ramach własnego stoiska informacyjnego konsultacje w sprawach dotyczących polsko-niderlandzkiej współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej. Na stoisku informacyjnym prezentowane były materiały promocyjne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w Polsce oraz na temat sektora turystyki. W trakcie imprezy Kierownik Wydziału udzielił wywiadu miejscowej stacji radiowej na temat znaczenia polsko-niderlandzkiej współpracy gospodarczej a także oczekiwanych możliwości inwestycyjnych w Polsce po wygranych wyborach do organizacji Euro 2012. W trakcie spotkań aranżowanych na stoisku informacyjnym WPHI przeprowadzono blisko 50 rozmów indywidualnych w trakcie których pracownicy WPHI udzielali wszelkich niezbędnych informacji dla przedstawicieli miejscowego biznesu. Rozmowy dotyczyły głównie sektorów polskiej gospodarki, dających najlepsze możliwości współpracy handlowej i kooperacyjnej a także formalnych i kulturowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wiele pytań dotyczyło również dostępu do pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektów liberalizacji rynku pracy w Niderlandach.

 

Międzynarodowy Dzień Handlu - KVK Izba Przemysłowo-Handlowa w Bergen op Zoom

W dniu 17 kwietnia 2007 roku odbyły się w Bergen op Zoom /Brabancja Zachodnia/ dni Międzynarodowego Handlu. W imprezie udział wzięło ponad 32 firmy z Królestwa Niderlandów oraz wystawcy zagraniczni. Tradycyjnie udział w wystawie wzięła lokalna Izba Przemysłowo-Handlowa z Bredy oraz EVD z Hagi. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele firm z Niemiec oraz Belgii. W trakcie trwania "Dni", zostały zorganizowane sesje seminaryjne o tematyce biznesowej na których prezentowane były lokalne firmy.Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Hadze wziął udział w "Dniach" z własnym stoiskiem informacyjnym. Prezentowaliśmy posiadane broszury i CD dotyczące gospodarki, jak również materiały promocyjne dotyczące Polski jako destynacji przyjazdowej. Na ekranie telewizyjnym zostały zaprezentowane filmy o tematyce gospodarczej /materiały PAIZ/, stref specjalnych oraz POT-u dotyczące walorów turystycznych Polski. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którym zostały wręczone materiały promocyjne. Podczas networkingu przedstawiciele Wydziału przeprowadzili wiele rozmów z przedsiębiorcami niderlandzkimi zainteresowanymi współpracą z Polską.

 

Marzec 2007

Seminarium w ramach Klubu Centraal-en Oost - Europa Trade Club w dniu 27 marca 2007 roku w Molenaarsgraaf

Na kolejnym spotkaniu Klubu ds. Handlu Europy Centralnej i Środkowo -Wschodniej w dniu 27 marca br. roku w Molenaarsgraaf zostały wygłoszone dwie prezentacje. Pan Siebren van de Zwaag z Friesien Agro Consultans podzielił się doświadczeniami firmy ze współpracy z firmami rosyjskimi w dziedzinie rolnictwa, handlu i przetwórstwa ziemniaków. Wskazał na ogromny potencjał rynku rosyjskiego, ale jednocześnie podkreślił ogromną barierę w kulturze pracy oraz dużą biurokrację. Drugą prezentację przedstawiła przedstawicielka Izby Przemysłowo-Handlowej z Niżnego Nowgorodu z Federacji Rosyjskiej. W swoim wystąpieniu pokazała walory i potencjał regionu oraz działanie 3 specjalnych stref ekonomicznych. Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja o możliwościach nawiązania kontaktów handlowych i inwestycyjnych z krajami Europy Centralnej i Rosji. Przedstawiciel WPHI poinformował zebranych niderlandzkich biznesmenów o mającym się odbyć seminarium w Tilburgu w dniu 25 kwietnia br. w tematyce outsourcingu , funduszy strukturalnych, oraz o nowych możliwościach dokonywania inwestycji kapitałowych w sektorze "Food Production" w SSE. Podczas networkingu nawiązano nowe kontakty z przedstawicielami miejscowego biznesu. W trakcie seminarium WPHI zorganizowało własne stoisko informacyjne na którym prezentowane były materiały promocyjne o polskiej gospodarce, stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas wielu rozmów z przedstawicielami miejscowego biznesu, przekazano informację na temat możliwości rozwoju współpracy pomiędzy firmami polskimi i niderlandzkimi.

 

"Bedrijven Contactdagen voor Friesland" (Dni Promocji Regionu Fryzyjskiego), Leeuwarden, 20-21.03.2007

Dni Promocji Regionu Fryzyjskiego należą do największych imprez targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym organizowanych w północnej części Królestwa Niderlandów. Targi organizowane są na terenie nowoczesnego kompleksu wystawowego World Trade Center (WTC) na powierzchni blisko 20 tys. m2. W kolejnej 24 edycji targów uczestniczyło około 1000 firm. Wydział Promocji Handlu i inwestycji Ambasady RP w Hadze uczestniczył w dniach Promocji Regionu Fryzyjskiego z własnym stoiskiem informacyjnym 9 raz. W tegorocznej edycji WPHI przygotowało obszerną ofertę materiałów z branży budowlanej szczególnie dotyczącej polskich producentów stolarki budowlanej oraz płytek ceramicznych, dla wszystkich zainteresowanych dostępne na stoisku były również materiały promocyjne o charakterze ogólno-gospodarczym, inwestycyjnym i turystycznym. Istotnym elementem promocji w trakcie trwania targów był Portal Promocji Eksportu, który był widoczny jako baner www.polishproducts.gov.pl w specjalnie przygotowanej dekoracji stoiska WPHI. Podczas trwania Bedrijven Contactdagen voor Friesland stoisko WPHI cieszyło się jak zawsze dużym zainteresowanie lokalnego biznesu, ponadto przedstawiciele WPHI przeprowadzili rozmowy z panem Bauke S.Kroes z Kamer van Koophandel (Izba Przemysłowo-Handlowa) w Leewarden oraz panem Fransem J. Alting z KVK w Groningem. W trakcie tych spotkań została omówiona problematyka ewentualnej współpracy z Izbami w zakresie promocji i organizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w niedalekiej przyszłości. Przedstawiciel WTC EXPO pan Frans van Meerloo zachęcał WPHI do wzięcia udziału w targach budowlanych, które odbędą się w styczniu 2008 roku. W przypadku decyzji do końca lipca br. i zapłaty zaliczki, firma udziela 10% zniżki. Na targach odbyły się również spotkania z przedstawicielami gmin i miast z prowincji Fryzji, które współpracują ze swoimi odpowiednikami w Polsce. Burmistrz gminy Noordenveld pan Jan Kemkers zadowolony jest ze współpracy z gminą Tarnowo Podgórne. W najbliższym czasie delegacja biznesu z Polski odwiedzi po raz pierwszy gminie Noordenveld. Z kolei burmistrz Jacob Reitsma z gminy Wymbritseradiel współpracujący z gmina Kórnik był bardzo zadowolony ze współpracy z polskim partnerem w zakresie wymiany doświadczeń w zarządzaniu gminami. Udział WPHI w powyższej imprezie targowej stworzył możliwość do nawiązania nowych kontaktów między polskimi i niderlandzkimi firmami w tym także wymiany informacji i opinii na temat osiągnięć oraz perspektyw w budowaniu partnerskich kontaktów gospodarczych i handlowych.

 

Międzynarodowa wystawa jachtów oraz łodzi motorowych
"HISWA Amsterdam Boat Show 2007"

W dniach od 6 do 11 marca br. odbyła się w Amsterdamie największa na terenie Królestwa Niderlandów wystawa producentów jachtów, łodzi motorowych oraz wyposażenia i sprzętu do uprawiania sportów wodnych. W wystawie udział wzięło blisko 400 firm głównie niderlandzkich, z własnymi stoiskami obecni byli również producenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec Włoch oraz Francji. Tegoroczna edycja targów była zdecydowanie większa jeśli chodzi o powierzchnię zajmowanej ekspozycji, większa też była liczba zwiedzających, która przekroczyła 61 tysięcy. Firmy niderlandzkie szczególnie te które specjalizują się w pośrednictwie handlowym przyznały w bezpośrednich rozmowach, iż posiadają w ofercie również modele łodzi wyprodukowane na indywidualne zamówienia w Polsce. Szczególnie dotyczy to tak zwanych "Dutch Boat", charakterystycznych miejscowych łodzi używanych do celów turystycznych, Polska jest dużym eksporterem tego typu łodzi ale również i jachtów do Królestwa Niderlandów. W 2006 roku przybliżona wartość sprzedaży tego typu produktów wyniosła ponad 23 mln. euro. Z uwagi na długoletnie tradycje żeglarskie w Niderlandach, upatrujemy w tym względzie rosnące szanse eksportowe dla polskich producentów łodzi.

 

Luty 2007

Targi budowlane Bouw Beurs

W dniach 5-10 lutego br., Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Hadze zorganizował własne stoisko informacyjne w trakcie trwania międzynarodowych targów budowlanych Bouw Beurs 2007. Targi należą do największych branżowych imprez tego typu organizowanych w cyklu dwuletnim na terenie Beneluxu. W trakcie trwania targów Wydział prezentował materiały dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w tym szczególnie możliwości dokonywania inwestycji kapitałowych oraz deweloperskich w naszym kraju. Głównym jednak elementem przygotowanej przez WPHI ekspozycji stanowiły materiały promocyjne 26 czołowych polskich producentów stolarki otworowej takich jak: Sokóła okna i drzwi, Press-Glass, Porta KMI, Aluron, Mercor, Stolbud S.A., Stolbud Pruszyński, Magnus, Bertrand, wydawnictwo Forum Branżowe, oraz inne. Stoisko informacyjne WPHI było również miejscem rozmów i spotkań biznesu międzynarodowego z przedstawicielami polskich firm produkujących stolarkę budowlaną, które wizytowały imprezę. W targach bezpośredni udział brały również takie polskie firmy jak Fakro, Grobud, Eurostyl, Nexbou. WPHI przygotował specjalnie na potrzeby udziału w targach własny produkt multimedialny promujący polski sektora budownictwa. Ponadto zaprezentowano wszystkim zainteresowanym "Portal Promocji Eksportu" MG, samo stoisko informacyjne zawierało elementy dekoracji z adresem portalu www.polishproducts.gov.pl. W całym okresie targów stoisko WPHI odwiedziło 212 przedstawicieli międzynarodowego biznesu głównie reprezentujących niderlandzkie firmy, którzy otrzymali zgodnie z zainteresowaniem wszystkie informacje na temat branży budowlanej w Polsce. Zgromadzona na stoisku WPHI oferta polskich producentów budziła duże zainteresowanie co może bezpośrednio świadczyć o wysokiej konkurencyjności polskich wyrobów. W naszej ocenie targi Bouw Beurs są doskonałą alternatywą dla innych podobnych europejskich branżowych wystaw w trakcie których można nawiązać korzystne kontakty biznesowe.

 

Styczeń 2007

Targi turystyczne Vakantiebeurs w Utrechcie

W dniach 9-14 stycznia 2007r. w Utrechcie, odbyła się kolejna edycja targów turystycznych VAKANTIEBEURS. Są to największe konsumenckie targi turystyczne na rynku Niderlandzkim. Na powierzchni blisko 36 tys. m2 ofertę swoją zaprezentowało ponad 1300 wystawców. Wzorem roku ubiegłego Targi odwiedziło blisko 160.000 zwiedzających z całego świata. Głównymi odwiedzającymi byli przedstawiciele biur podróży, firmy obsługujące biznes, organizatorzy imprez turystycznych, prasa branżowa. Polski udział w targach przygotował Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej z Amsterdamu gdzie na stoisku o powierzchni 150m2 przedstawiciele: WPHI Haga, LOT Polish Airlines, województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, PTTK, Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu oraz polonijnej firmy turystycznych ?Simonse Tours", prezentowali swoje materiały promocyjne. Pierwszy dzień targów poświęcony były na wizyty handlowców z branży. Zgodnie z opinią wszystkich polskich uczestników targów oferta turystyczna naszego kraju cieszy się stale dużym zainteresowaniem niderlandzkich touroperatorów. Główne zapytania dotyczyły turystyki kulturowej, pobytów leczniczych oraz ekoturystyki. W trakcie pozostałych dni otwartych, przeznaczonych dla gości indywidualnych polskie stoisko narodowe było tłumnie odwiedzane przez zwiedzających, pytano o możliwości przyjazdów do Polski, warunki zakwaterowania, atrakcje turystyczne i transport. Warto również nadmienić, że tegoroczna edycja targów miała również charakter inwestycyjny, przedstawiciele WPHI udzielali licznych odpowiedzi na temat warunków inwestycyjnych w Polsce. Niderlandzcy biznesmeni głównie zainteresowani byli rozwijaniem w Polsce usług hotelarskich, parków rozrywki, infrastruktury kempingowej.

 

Seminarium w Aalsmeer na temat działalności handlowej giełdy kwiatowej

W dniu 12 stycznia 2007 roku na zaproszenie Zarządu Giełdy Kwiatowej w Aalsmeer odbyło się seminarium prezentujące działalności aukcyjną giełdy oraz spotkanie z pracownikami giełdy. Uczestnicy seminarium mieli możliwość praktycznego zapoznania się z operacjami towarowymi na giełdzie, sposobami sprzedaży, zakupu oraz dystrybucji kwiatów pochodzących zarówno z produkcji niderlandzkiej jak i z importu. Poprzez giełdy kwiatowe w KN, z których największa jest właśnie w Aalsmeer , rozprowadza się w Niderlandach ponad 95% kwiatów oraz 75 % roślin ozdobnych. Poprzez system aukcyjny sprzedaż kwiatów jest dokonywana przez producentów - udziałowców giełdy oraz ponad 2400 dostawców i odbiorców kwiatów na całym świecie. Giełda kwiatowa w Aalsmeer zajmuje powierzchnię ponad 999 000 m kw (powierzchnia ponad 200 boisk piłkarskich). Łączny obrót kwiatami w 2005 roku zamknął się kwotą ponad 1,7 mld Euro. Giełda jest największą giełdą kwiatową na świecie. Codziennie sprzedaje się ponad 20 mln kwiatów i 2,4 miliony roślin. Charakterystycznym elementem giełdy jest zegar giełdowy, służący do ustalania cen sprzedawanego towaru. Wskazówka zegara - obecnie sygnał świetlny - kręci się w kierunku przeciwnym aniżeli w zegarze mierzącym czas, od najwyższej ceny do najniższej. Każdy z uczestników giełdy ma możliwość zatrzymania "wskazówki" zegara za pomocą przycisku na pulpicie komputerów, kto pierwszy zatrzyma wskazówkę ( a więc zaoferuje najwyższą cenę), ten kupuje towar. Giełda aukcyjna w Aalsmeer jest ogromnym przedsięwzięciem handlowym. Łączne zatrudnienie wynosi ponad 12 000 osób w ponad 1100 różnych firmach handlowych, spedycyjnych, celnych itp. na obszarze giełdy. Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z pełnym cyklem zakupu towaru począwszy od dostawy towaru na giełdę, poprzez operacje na zegarze a następnie spedycję do końcowych odbiorców. Organizacja giełdy jest w pełni skomputeryzowana i doprowadzona do perfekcji. W ciągu ca 4 godzin kwiaty są sprzedane i wyekspediowane do odbiorców na całym świecie. Poprzez giełdę sprzedaje się również kwiaty do Polski, jak również coraz częściej z Polski. Polskie firmy niezależnie od zakupów na rynek polski, w coraz większym stopniu dostarczają kwiaty z giełdy do innych państw Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina). Znajomość działania giełdy jest niezwykle przydatna w informowaniu polskich podmiotów gospodarczych z branży planujących swoje wejście na rynek niderlandzki.

 

Zobacz także:
Promocja gospodarcza WPHiI 2006
Promocja gospodarcza WPHiI 2005

 

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944