Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Drenthe

Adres Urzędu Prowincji:
Westerbrink 1
Postbus 122
9400 AC Assen
tel. +31 (0)592 - 365555

Drente zajmuje obszar 2 680,38 km2, z czego 34,29 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 469 608
Gęstość zaludnienia: 177/km2
Ilość gmin: 12
Najważniejsze miasta to Assen, Emmen, Coevorden, Meppel

Pod koniec 2000 roku w rozmaitych gałęziach gospodarki na terenie prowincji zatrudnionych było łącznie około 160 300 osób.
Podobnie jak w innych prowincjach, szczególną uwagę zwraca się na zachowanie i ochronę środowiska naturalnego. W Drente największym zagrożeniem dla środowiska i mieszkańców hałas powodowany przez samoloty oraz zanieczyszczenie powietrza i wód gruntowych.

PRZEMYSŁ

W przemyśle zatrudnionych jest 29 000 osób. Najważniejszych branże to: przemysł spożywczy i produkcja używek, przemysł chemiczny, maszynowy, produkcja wyrobów metalowych, produkcja aparatury medycznej, przemysł meblowy. Obserwuje się systematyczny rozwój budownictwa i usług budowlanych. W 1999 w 1600 przedsiębiorstwach z tej branży zatrudnionych było około 14 960 osób. Przedsiębiorstwa przemysłowe zajmowały łącznie powierzchnię 2.222 ha w 1999 pod budownictwo przemysłowe i biurowe dodatkowo przeznaczono 633 ha.

ROLNICTWO

W ostatnich latach część gospodarstw ulęgła likwidacji, bądź wskutek polityki rolnej i cenowej UE, bądź wskutek zmiany przeznaczenia terenu: część gruntów rolnych przeznaczono na tereny mieszkalne, rekreacyjne lub rezerwaty przyrody. W 1999 roku na cele pozarolnicze oddano 5.858 ha. Zmniejsza się także regularnie ilość osób pracujących w rolnictwie. W rolnictwie zatrudnionych jest, łącznie z rodzinami i pracownikami sezonowymi, około 10.670 osób. (w 1998 roku - 11 250). Powierzchnia terenów uprawnych wynosi około 158 853 ha , z czego 86 095 ha to grunty rolne , 67 894 ha - laki, 2 116 ha zajmuje ogrodnictwo, 1 323 ha - nieużytki, 1 159 ha - szybko rosnące drzewa i krzewy. W Drente znajduje się 5 121 gospodarstw rolnych i rolno-hodowlanych. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa w Drente wynosi około 31,0 ha (przeciętna krajowa = 19,4 ha) Hodowla: bydło - 233 226 sztuk, trzoda chlewna - 295 042 sztuk, drób /indyki - 6 797451 sztuk. Jest tu także około 48 gospodarstw ekologicznych o łącznej powierzchni 1994 ha i ich ilość będzie wzrastać, gdyż rząd holenderski kładzie coraz większy nacisk na rozwój upraw ekologicznych.

HANDEL / USŁUGI

W tej dziedzinie gospodarki pracuje około 24 281 osób.
Chodzi tu o kupno/ sprzedaż i naprawę samochodów, handel hurtowy i detaliczny, serwis napraw i reperacji.

OBSŁUGA BIZNESU

Chodzi tu o wszystkie przedsiębiorstwa, stanowiące zaplecze dla dobrego funkcjonowania przemysłu, handlu i rolnictwa: sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, maszyn i narzędzi, badania naukowo-rozwojowe (R&D), usługi informatyczne i komputerowe, biura konsultingowe. Włącza się tu również usługi finansowe, świadczone przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, itp. W tym sektorze gospodarki zatrudnionych jest łącznie ponad 11.540 osób.

OPIEKA ZDROWOTNA

Na terenie prowincji znajdują się 4 szpitale dysponujące 37 576 lóżkami, 10 domów opieki, 5 szpitali psychiatrycznych i 7 domów opieki dla umysłowo chorych. W sumie w służbie zdrowia na terenie prowincji Drente pracuje około 21. 220 osób.

TURYSTYKA / GASTRONOMIA

Atrakcje: muzea, rodzinne parki rozrywki, tereny przyrodniczo-rekreacyjne, ścieżki rowerowe, trasy turystyczne i spacerowe. 6.408 ha przeznaczonych jest na ściśłe rezerwaty przyrody, 30.010 ha to lasy i 5.319 ha to troskliwie pielęgnowany typowy krajobraz prowincji. Baza noclegowa oferuje w sumie 60 845 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach, ( 174 hotele i pensjonaty), ponadto miejsca na 292 kempingach, 6 613 domków rekreacyjnych i inne. W tym sektorze gospodarki znajduje zatrudnienie około 4.320 osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944