Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Flevoland

Stolica: Lelystad
Adres Urzędu Prowincji:
Provinciehuis
Postbus 55
8200 AB Lelystad
tel. +31 (0)320 - 265265

Prowincja Flevoland zajmuje obszar 2 412,30 km2, z czego 991,18 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 325 000
Gęstość zaludnienia: 223 mieszkańców /km2
Ilość gmin: 6
Główne miasta to: Lelystad, Almere, Zeewolde, Dronten, Emmeloord.

Jest to najmłodsza prowincja Holandii, powstała częściowo na osuszonych terenach morza wewnętrznego Zuider Zee. Proces osuszania postępował stopniowo: w 1930 r. osuszono 20 000 ha, w 1932 zbudowano tamę Afsluitdijk, w 1942 - osuszono 48 000 ha (Noordoost polder). Inicjatorem procesu osuszania był inż. Cornelis Lely, którego imieniem nazwano stolicę prowincji. Flevoland uzyskała status prowincji 1.01.1986 roku. Krajobraz typowy dla polderów - płaski, nie urozmaicony, sztuczne nasadzenia. Typowa dla prowincji jest nowoczesna, awangardowa architektura, wykorzystująca najnowsze zdobycze techniki w budownictwie, z jednoczesną troską o zachowanie czystości środowiska , np. panele słoneczne do ogrzewania wody w domach mieszkalnych czy elektrownie wiatrowe jako źródło "czystej" energii. W sumie we Flevoland znajdują się 72 elektrownie wiatrowe. Mieszkańcy prowincji to głównie ludność napływowa, osiadła wskutek przenoszenia zakładów pracy - lub ich filii - z innych części Holandii do Flevoland.

PRZEMYSŁ

Świetny klimat inwestycyjny, intensywnie rozwijający się sektor obsługi biznesu, specjalny Ośrodek Informacji (De Schans 19-09, POBox 123, 8200 AC Lelystad, tel. 0320-222543) służący przyszłym przedsiębiorcom radą i pomocą w każdej sytuacji sprawiają, że ilość przedsiębiorstw we Flevoland stale wzrasta. Z uwagi na dogodne położenie, wygodne połączenia z Północno-zachodnią Europą oraz bliskość portu lotniczego w Amsterdamie i największego portu morskiego w Rotterdamie, w prowincji Flevoland lokuje się dużo firm zagranicznych. Ogółem w przemyśle, reprezentowanym przez 1 018 przedsiębiorstwa zatrudnionych ponad 11 710 osób. Obserwuje się dalszy wzrost ilości przedsiębiorstw i oferowanych przez nie miejsc pracy. Najważniejsze gałęzie przemysłu to: przemysł metalowy i maszynowy (3 400 osób), spożywczy i przetwórczy, włączając w to przetwórstwo ryb (łącznie ponad 2 700 osób). Przemysł budowlany stanowi bardzo dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki. Na przestrzeni 4 lat (1995-1999) ilość przedsiębiostw budowlanych wzrosła o 49%. Obecnie w prowincji działa ponad 1 096 przedsiębiorstw budowlanych, zatrudniających ponad 5 800 osób.

ROLNICTWO

W rolnictwie, wliczając w to ilość osób zajmujących się leśnictwem i rybołówstwem, zatrudnionych jest około 8 200 osób; ilość gospodarstw rolnych - 2 381. Prowincja posiada w sumie 67 028 ha terenów uprawnych, 12 371 ha łąk, 10 659 ha zajmuje ogrodnictwo gruntowe, 167 ha - szklarnie. Główne uprawy to zboża, ziemniaki ( w okolicy Emmeloord mieści się zagłębie ziemnaczane i centrum sprzedaży ziemniaka, tam też znajduje się Holenderski Inspektorat badający jakość nasion i sadzeniaków), buraki cukrowe, rośliny pastewne, oleiste, (głównie rzepak). Mniej popularna jest uprawa warzyw i owoców oraz cebulek kwiatowych. Z tych ostatnich uprawia się głównie tulipany (1000 ha), gladiole i lilie. W miarę dobrze rozwinięta hodowla bydła - 58 500 sztuk, trzody chlewnej - 54 060 sztuk, drobiu - około 2 mln. sztuk. W pewnym stopniu reprezentowana jest również hodowla zwierząt futerkowych - 11 400 sztuk, które wskutek protestów Towarzystwa Ochrony Zwierząt mają do 2010 r. ulec likwidacji. W prowincji funkcjonują również gospodarstwa ekologiczne - 75 gospodarstw, o łącznej powierzchni około 4 888 ha , co stawia prowincję Flevoland na pierwszym miejscu w kraju w tej dziedzinie. W 1988 roku utworzono we Flevoland Stichting Biologisch Landbouw Flevoland (Fundacja Rolnictwa Ekologicznego Flevoland) zajmującą się promocją tej dziedziny gospodarki, szkoleniem rolników itp.

OBSŁUGA BIZNESU

Chodzi tu o wszelkie usługi niezbędne dla dobrego funkcjonowania przemysłu, handlu i rolnictwa: banki i usługi bankowe, usługi świadczone przez firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Ta dziedzina gospodarki reprezentowana jest w prowincji Flevoland przez około 1 047 przedsiębiorstw zatrudniających łącznie 2 900 osób. Ponadto do sektora obsługi biznesu zalicza się również sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, maszyn, narzędzi, badania naukowo-rozwojowe (R&D), usługi komputerowe (Computer Fall-Back Centre), biura konsultingowe. Ten sektor reprezentowany jest przez około 3 894 przedsiębiorstw i ośrodków świadczących usługi dla biznesu, zatrudniających łącznie około 19 300 osób.
W 1996 r. władze prowincji opracowały The Flevoland Regional Technology Plan, zatwierdzony przez Unię Europejską. Od tej pory Unia udziela Flevoland milionowych dotacji na rozwój nowych produktów, nowych technologii przemysłowych, komunikacji i produktów, pomagających w ochronie środowiska.
We Flevoland szczególną uwagę poświęca się badaniom nad technologią rolnictwa, opartą głównie na własnych licznych instytutach badawczych i własnej Wyższej Szkole Rolnej. W Lelystad znajduje się kilka organizacji tego typu, zatrudniających około 600 wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych. W Drouten mieści się Agricultural Centre of Excellence czyli zespół instytutów naukowych i przedsiębiorstw, zajmujących się badaniami nad uszlachetnianiem produktów rolnych

HANDEL / USŁUGI

Jest to, po obsłudze biznesu, drugi co do wielkości sektor gospodarki w prowincji Flevoland., reprezentowany przez 3. 896 przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym, servicem i naprawą artykułów użytkowych, sprzedażą i naprawą samochodów, itd. W tej dziedzinie gospodarki pracuje 17 779 osób.

TURYSTYKA

Do dyspozycji amatorów żeglarstwa jest 28 portów jachtowych, pozwalających na zacumowanie 8 400 jachtów czy łódek. Największym portem jest Lelystad, po nim Dronten i Almere. Główne atrakcje turystyczne to czynne cały rok parki rozrywki Flevohof i Walibi , ‘Batavia’ replika statku należącego do Kompanii Wschodnio-Indyjskiej, parki przyrodnicze, specjalnie wytyczone trasy turystyczne, piesze i rowerowe, umożliwiające zwiedzenie najciekawszych zakątków prowincji (np. Bloemenroute czyli trasa kwiatowa). Do ciekawostek należy największa w Europie (2 ha) hodowla orchidei i liczący 7 000 ha rezerwat przyrody Oostvaardersplassen , w którym znajdują schronienie rzadkie i ginące gatunki ptaków i zwierząt. Ponadto prowincja oferuje tereny golfowe i piaszczyste, osłonięte od wiatru, plaże. Baza noclegowa to 59 kempingów o łącznej powierzchni 318 ha, 17 ośrodków wypoczynkowych z domkami rekreacyjnymi, niezbyt liczne hotele i pensjonaty (14) , w sumie około 1 250 miejsc noclegowych. W turystyce, rekreacji i gastronomii zatrudnionych jest ponad 2 tys. osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944