Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Groningen

Stolica: Groningen
Adres zarządu prowincji
Provinciehuis
Martinikerkhof 12
Adres do korespondecji:
Postbus 610
9700 AP Groningen
tel. + 31-50-3164911

Prowincja zajmuje obszar 2 967, 90 km2, z czego 62,60 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 582 646
Gęstość zaludnienia: 240 /km2
Ilość gmin: 25

Główne miasta : Groningen, Delfzijl, Emmen, Stadskanaal, Winschoten

W zachodniej części prowincji zachowało się jeszcze sporo dawnego krajobrazu: piaszczyste wydmy , kopce ziemne, dawne ścieżki i historyczne drogi, Waddenzee, stanowiące rezerwat przyrody

Północna i środkowa część prowincji ma urozmaicony charakter ("two faces" - dwa oblicza) - część nadmorska płaska i otwarta, w głąb lądu staje się bardziej urozmaicona, lasy, pagórki, łąki

Wschodnia część prowincji to kraina rolnicza; w rejonie zwanym Dollard, stanowiącym rezerwat przyrody, mieszczą się kolonie dzikiego ptactwa.

W południowo-wschodniej części Groningen 2000 lat temu znajdowały się największe torfowiska w Europie, poprzecinane piaszczystymi wałami, na których budowano wioski i warowne miasteczka, z których kilka z nich zachowało się w prawie oryginalnym stanie do dziś. W tej okolicy od wieków trudniono się wydobyciem torfu. Pozostały po tym jeszcze torfowiska i proste, długie kanały. W 1765 roku, na rozkaz miasta Groningen, przekopano Stadskanaal wzdłuż którego prowadzono intensywne wydobycie torfu. Kanał stanowi ważną drogę wodną, łączącą jeziora fryzyjskie z okręgiem Emsland w Niemczech. Po wydobyciu torfu powstały jeziora , jak np. Schildmeer, Zuidlaardemeer, Leekstermeer, Paterswolde. Słowo "veen" oznaczające torf spotyka się często w nazwach miejscowości, np. Veendam czy Heerenveen

Do średniowiecza język i kultura w Groningen podlegała pod kulturę fryzyjską, istniały ścisłe związki kulturowe z Fryzją i własny język zbliżony do języka fryzyjskiego. Od 17 w. , gdy rozpowszechniło się wydobycie torfu , w prowincji Groningen zjawiła się ludność napływowa z Fryzji, Drente, Utrechtu, Niemiec. Osady głównie koncentrowały się głównie wzdłuż kanałów, wykopywanych przy eksploatacji torfu.

Z powodu panującego w ub. wieku bezrobocia wielu Groninczyków emigrowało "za chlebem", głównie do Ameryki.

Obserwuje się nierównomierne rozmieszczenie ludności w prowincji: ponad 1/3 mieszka w Groningen i okolicach, reszta - w pozostałych miastach i w wioskach.

Prowincja dawniej rolnicza, biedna i raczej zacofana, aczkolwiek miała bardzo dobre kontakty z miastami hanzeatyckimi, z sąsiednimi Niemcami i Skandynawią

Po wojnie rząd zaczął, nie szczędząc środków, prowadzić politykę intensywnego uprzemysłowienia i rozwoju prowincji, przeznaczając ponad 5 miliardów US$ na rozwój 3 północnych prowincji (Groningen, Fryzji i Drente)

Świat gospodarczy sam też dba o własny rozwój, zwiększając nakłady własne przedsiębiorstw, przede wszystkim na inwestycje, przede wszystkim na rozbudowę przedsiębiorstw, środki transportu, automatyzację. Największy wzrost inwestycji odnotowuje się w przemyśle spożywczym i produkcji używek (125,0 mln NLG), przemyśle metalowym i przetwórstwie ropy naftowej (66,7 mln NLG), w wydobyciu gazu.

W ubiegłych 6 latach część terenów 2 500 ha czyli 0,8 % całej powierzchni prowincji władze prowincji przeznaczyły pod zabudowę przemysłowo-biurową. Pod nową zabudowę przemysłową i biurową władze prowincji przeznaczyły na najbliższych kilka lat 1 359 ha.

Ta polityka gospodarcza rządu i prowincji spowodowała, iż według ostatnich danych bezrobocie w Groningen zmalało o 20%.

PRZEMYSŁ / PORTY

Dawniej przemysł opierał się na niedużych przedsiębiorstwach, bazujących na rodzimych produktach, - głównie rolnych - i miejscowej sile roboczej. Specjalizacją było przetwórstwo rolne i produkcja cukru, nabiału, ziemniaków i kartonu ze słomy, przemysł spożywczy oraz produkcja używek na użytek zamożniejszej części miejscowego społeczeństwa, wypalanie cegły z miejscowej gliny i przemysł tekstylny, w którym zatrudnienie znajdowały przed wszystkim miejscowe kobiety.

Dobrze rozwinięta była również budowa barek i statków przybrzeżnych o wyporności do 5 ton.

Z biegiem lat niektóre tradycyjne gałęzi przemysłu (cegielnie, produkcja kartonu) upadły, rozwinęły się natomiast inne gałęzie gospodarki, jak np. przemysł chemiczny (produkcja mączki ziemniaczanej i jej pochodnych, produkcja sody), produkcja aluminium w Delfzijl (rudę aluminium sprowadza się z Surinamu). Wzdłuż Eemskanaal umieściły się stocznie rzeczne.

Największa koncentracja przemysłu występuje koło Groningen i Apping/Delfzijl. Skupiają się tu głównie przemysł metalowy (hutnictwo metali lekkich) i chemiczny, z zakładami takimi, jak: Corus Aluminium, Nedmag Industries Minig & Manufacturing, Hollands Beton Groep, Antheus Magnesium BV., DOW Chemical Company, Akzo Nobel, przemysł elektryczny (Philips).

Z uwagi na bliskość jest tu też dużo przedsiębiorstw szwedzkich.

Bogactwem prowincji są złoża gazu ziemnego (900 km2 ) które łącznie ze złożami fryzyjskimi stanowią 4te co do wielkości złoża gazu na świecie. Gaz wydobywa się z Waddenzee i w Slochteren. Głównym eksploratorem i dystrybutorem jest Gasunie w Groningen.

W Winschoten - sól, w Veendam - wydobycie soli potasu i magnezu (kalium- en magnesiumzouten)

Oddzielny rozdział stanowi budownictwo, obejmujące budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, budowę dróg oraz usługi budowlane. Jest to dziedzina gospodarki, która obecnie bardzo szybko się rozwija i zatrudnia ponad 14 430 osób.

Ważną rolę w życiu gospodarczym prowincji odgrywają porty morskie i rzeczne. Do największych zalicza się

port morski Delfzijl, z położonymi na jego terenie zakładami przemysłowymi. Zespół portów Delfzijl / Eemshaven przeładowuje około 6,23 miliardy ton towarów rocznie. Oba porty współpracują ścisłe z portami niemieckimi Emden i portami Papenburg i Leer, położonymi nad rzeką Eems. Zawarto nawet traktat Eems-Dollard, który ma prowadzić do większej i ściślejszej współpracy transgranicznej, ujednolicenia przepisów celnych i transportowych, pilotowania wchodzących statków itp. W ramach współpracy krajowej porty w Groningen połączone są specjalnym programem komputerowym z portami w Rotterdamie i Vlissingen i wymieniają informacje n /t ruchu statków.

Lauwersoog - przystań dużej floty rybackiej (domowy port); przeładunek krewetek, ryby morskiej i słodkowodnej; stąd też odchodzą promy na wyspę Schiermonnikoog.

Łącznie w prowincji w przemyśle i portach zatrudnia się ponad 35 000 osób.

ROLNICTWO / RYBOŁÓSTWO

W 19 w. około 65,8% łąk, znajdujących się w prowincji, zamieniono na ziemię orną, Pozostały jedynie łąki koło Groningen, Appingdam/Delfzijl i w południowej części rejonu Westerkwartier.

Obecnie prowincja Groningen posiada około 165,680 ha gruntów rolnych, z czego 58,1% przeznacza się pod uprawy (42 300 ha - pod uprawę zbóż, 41 500 ha - pod uprawę roślin korzeniastych i bulwiastych, 7 400 ha - pod uprawę roślin pastewnych). Uprawia się głównie buraki cukrowe, ziemniaki przemysłowe i konsumpcyjne oraz zboża. Warzywnictwo i ogrodnictwo nie są najmocniejszą stroną rolnictwa w Groningen. Zajmuje się nimi zaledwie 612 gospodarstw. Pod uprawę warzyw gruntowych przeznacza się około 2 162 ha. Zagłębie warzywno-owocowe mieści się rejonie Hoogland, położonym w centrum prowincji.

Uprawy szklarniowe zajmują niewiele ponad 600 ha. Najwięcej szklarni znajduje się rejonie Hoogezand .

W Groningen znajduje się największa giełda artykyłów spożywczych (w prowincji czy w Holandii???)

Hodowla : znana w Polsce rasa krów Groningen, (Groningernblaarkop) czarna z białym łbem i typowymi czarnymi obwódkami dookoła oczu.

Bydła około 180 260 sztuk, trzoda chlewna - 155 031 sztuk, owce - 105 672 sztuki, drób - 5 548 208 sztuk, pozostały drób (kaczki, indyki i inne) - 147 805 sztuk.

Gospodarstwa głównie średniej wielkości, łącznie wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych i rybnych - 5 556

Liczba zatrudnionych: 14 842 osób.

OBSŁUGA BIZNESU

Dotyczy to działalności banków, towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, wynajmu środków transportu, maszyn i narzędzi, usług świadczonych przez firmy komputerowe, ochroniarskie, sprzątające i inne oraz badań badawczo-rozwojowych.

W bankach pracuje około 6 340 osób, w innych - 29 273

HANDEL / USŁUGI

Dotyczy to handlu detalicznego i hurtowego, serwisu naprawy artykułów konsumpcyjnych, serwisu kupna /sprzedaży i naprawy samochodów.

W tej dziedzinie gospodarki zatrudnionych jest 35 921 osób

TRANSPORT / KOMUNIKACJA

Dotyczy to przewozu towarów, składowania i komunikacji . Łącznie w tej gałęzi gospodarki zatrudnia się ponad 113 800 osób.

TURYSTYKA / GASTRONOMIA

W celach statystycznych zalicza się tu gastronomię, pensjonaty, hotele, przewóz osób, biura podróży, handel pamiątkami itp., kulturę / rekreację / sport / rozrywkę.

Pod rekreację przeznaczono 3 300 ha czyli 1,1% całej powierzchni prowincji. 3 900 ha (1,3%) zajmują lasy a 5 900 ha (2,0 %) - tereny naturalne

Na przestrzeni ostatnich lat zanotowano stosunkowo duży przyrost miejsc pracy. Przybyło też miejsc noclegowych, najwięcej w rejonie Groningen / Haren. (od 1995 przybyło ponad 26% miejsc noclegowych). W prowincji Groningen znajduje się najmniejszy hotel świata - 1 pokój , łazienka i recepcja.

Liczne jeziora i kanały, stanowiące w sumie 850 km tras wodnych przyciągają amatorów sportów wodnych . Ponadto prowincja posiada około 50 przystani jachtowymi, dysponujących łącznie 4 360 miejscami do cumowania i około 20 wypożyczalni sprzętu pływającego.

Z innych atrackji turystycznych wymienić można: parki rozrywki, np. rodzinny park rozrywki Wonderwereld koło Ter Apel, możliwości pobytu w odrestaurowanych historycznych budynkach, liczne ciekawostki i muzea, np. Muzeum Żelazka do prasowania, najmniejsze w Holandii czy Muzeum Maszyn do szycia, muzeum poświęcone Ablowi Tasmanowi, odkrywcy Australii, wywodzącemu się z Groningen, Muzeum Pogotowia Ratunkowego w Winschoten, centrum rehabilitacji i badań nad życiem fok w Pieterburen, AquariOm w Delfzijl, park w którym główną atrakcją jest woda, ogrody botaniczne w Haren, w których można podziwiać przykłady ogrodów z całego świata, łącznie z chińskim ogrodem z czasów dynastii Ming. We wschodniej części prowincji znajdują się liczne muzea, poświęcone wydobyciu torfu, z których najciekawsze i największe to The Veenkoloniaal Museum w Veendam. Na szczególną uwagę zasługuje muzeum "terp" w miejscowości Ezinge, ukazujące pochodzenie i historię kopców budowanych przez miejscową ludność (patrz Fryzja). Na kopcach tych stawiano indywidualne domostwa i całe wsie w ochronie przed powodziami.

Baza noclegowa: 9 000 miejsc (hotele, pensjonaty, B&B), 6 926 miejsc postojowych na kempingach., 1 549 domków rekreacyjno-wypoczynkowych, schroniska młodzieżowe i zakwaterowanie zbiorowe 1 389 miejsc.

W tym sektorze pracuje 8 419 osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944