Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Noord Brabant / Płn. Brabancja

Stolica: ‘s-Hertogenbosch
Adres Urzędu Prowincji:
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
tel. +31- (0)73 6812112

Północna Brabancja zajmuje obszar 5 081,76 km2 z czego 152,48 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 2 358 004.
Gęstość zaludnienia: 478 mieszkańców na km2.
Ilość gmin: 70
Główne miasta to ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal, Eindhoven, Helmond.

Dawniej niezależne księstwo Brabancji, w czasie Wojny 80-cioletniej zostało podzielone na Brabancję Południową ( w Belgii) i Brabancję Północną (w Holandii). W holenderskiej gminie Baarle-Nassau zachowało się 21 enklaw należących administracyjnie do belgijskiej gminy Baarle-Hertog, w której z kolei znajduje się 8 enklaw należących do Holandii. Położona blisko najbardziej uprzemysłowionych ośrodków Europy (Rotterdam, Antwerpia, Zagłębie Ruhry) i portów morskich Północna Brabancja stanowiła zagłębie siły roboczej i zaplecze dla bardziej gospodarczo rozwiniętych terenów Holandii. Zaowocowało to rozwojem przemysłu lekkiego i przenikaniem przemysłu i usług z terenów Randstad (najbardziej uprzemysłowione prowincje Holandii) do Brabancji.

PRZEMYSŁ (dane z 2000 r.)

Tradycyjnie rolnicza Brabancja Północna należy obecnie do najbardziej uprzemysłowionych prowincji w Holandii. Wskutek postępującej od 1900 roku industrializacji prowincji nastąpił silny rozwój przemysłu, opartego na miejscowych surowcach i podaży siły roboczej. Rozwinęł się gównie branże takie, jak: przemysł tekstylny (Helmond, Tilburg, Eindhoven), produkcja cygar (Kempen), meblowy, obuwniczy (Langestraat), w następnej kolejności przemysł elektrotechniczny, elektroniczny (Eindhoven), odzieżowy (Środkowa i Południowo-zachodnia Brabancja), produkcja środków transportu. Po wojnie nastąpił rozwój przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego, maszynowego, graficznego, przy jednoczesnym zaniku niektórych tradycyjnych gałęzi przemysłu.
Obecnie w Brabancji znajduje się około 18% zakładów przemysłowych Holandii. Główną gałęzią przemysłu jest przemysł metalowy, koncentrujący się głównie w okolicy Eindhoven , Tilburga, Bredy, Helmond, przemysł spożywczy i produkcja używek, głównie w okolicy Oss, ‘s-Hertogenbosch, Bredy, Bergen op Zoom i Roosendaal. W Eindhoven ma swoją siedzibę potentat w dziedzinie przemysłu elektronicznego, Philips. Przemysł tekstylny koncentruje się w okolicach Tilburga, Helmond, Eindhoven ,Oss, Bredy a obuwniczy na terenach, gdzie występuje hodowla bydła (Langstraat, Tilburg, Oisterwijk, ‘s-Hertogenbosch, Best).
W przemyśle zatrudnionych jest 200 900 osób. W budownictwie pracuje 66 300 osób. Władze prowincji postanowiły przeznaczyć 600 ha w okolicy Moerdijk, w Zachodniej Brabancji, pod nowe tereny przemysłowe. Tereny te, położone blisko odnogi Morza Północnego, zostaną wyposażone w urządzenia portowe, umożliwiające załadunek i rozładunek kontenerowców i statków handlowych.

ROLNICTWO (dane za 2000 r.)

W rolnictwie pracuje około 13 700 osób, co stanowi 6,3% ogółu zatrudnionych w prowincji. Można tu spotkać wszystkie formy działalności rolniczej, występującej na terenie Holandii. Ze względu na zróżnicowane warunki naturalne nastąpiła specjalizacja w poszczególnych regionach prowincji. We wschodniej i środkowej Brabancji , na glebach piaszczystych, dominują gospodarstwa mieszane z przewagą intensywnej hodowli trzody chlewnej i uprawą paszy zielonej głównie na użytek własny, na północy i zachodzie, gdzie występują gleby gliniaste - przeważa produkcja roślinna i ogrodnictwo. Pod uprawy przeznacza się 139 119 ha gruntu, z czego 20 563 ha pod uprawę zbóż, 56 807 ha to łąki i rośliny pastewne, 34 154 ha - rośliny bulwiaste i korzeniowe, około 250 ha - owoce i warzywa.
Spośród zwierząt hodowlanych najliczniej reprezentowana jest trzoda chlewna (około 5 714 788 sztuk), drób (około 29 257 700 sztuk), bydło (okolo 724 170 sztuk).
Nowe plany władz prowincji dotyczące rolnictwa przewidują przeznaczenie 500 ha w okolicach Moerdijk i Steenbergen na własne szklarnie, jak również na szklarnie, które zostaną przeniesione z okolic Hagi (Westland) do Północnej Brabancji.

HANDEL / OBSŁUGA BIZNESU (dane za 2000 r.)

Wlicza się tu wszelkiego rodzaju usługi, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przemysłu, handlu i rolnictwa. Do tego sektora gospodarki zalicza się zarówno usługi świadczone przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, jak i sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, maszyn i narzędzi, badania naukowo-rozwojowe, administrację, handel hurtowy i detaliczny, reperacje i naprawy itp. W Północnej Brabancji obserwuje się dynamiczny wzrost tego sektora usług, m. in. dlatego, że lokują tu swoje biura przedsiębiorstwa z innych terenów Holandii.
W handlu zatrudnionych jest około 177 900 osób, w instytucjach finansowych - 25 100 osób, w pozostałych usługach - 138 300 osób.

TURYSTYKA / GASTRONOMIA (dane za 2000 r.)

Do największych atrakcji turystycznych należą: rodzinny park rozrywki Efteling, rezerwat przyrody Biesbosch, tereny krajobrazowe De Peel i Kempen. Ponadto Północna Brabancja oferuje ciekawe, dobrze utrzymane trasy rowerowe i spacerowe, prowadzące przez najbardziej malownicze tereny prowincji, sporty wodne, ośrodki ( 43) rekreacyjno-wypoczynkowe z domkami typu "bungalow". W Brabancji Północnej znajdują się 24 porty jachtowe, 217 mniejszych i większych ośrodków kempingowo-wypoczynowych (przyczepy kempingowe, miejsca na postawienie przyczepy), 14 pól namiotowych, liczne hotele i pensjonaty, zakwaterowanie dla grup.
Brabancja oferuje łącznie około 127 000 miejsc noclegowych. W tym sektorze gospodarki zatrudnionych jest ponad 30 200 osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944