Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Utrecht

Stolica: Utrecht
Adres Urzędu Prowincji:
Pythagoraaslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
tel. +31-(0)30 - 2522564

Prowincja zajmuje obszar 1 439,42 km2 z czego 76,08 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców: 1 107 849
Gęstość zaludnienia: 813 mieszkańców/ 1 km2
Ilość gmin: 38
Główne miasta to: Utrecht, Amersfoort, Veenendaal, Houten,Nieuwegein, Woerden

Położona centralnie prowincja tworzy część Randstad Holland - zgrupowania najbardziej uprzemysłowionych prowincji Holandii. Zgodnie z nowoczesnym trendem władze dużą wagę przykładają nie tylko do gospodarczego rozwoju prowincji ale również do rozwoju turystyki i rekreacji, ochrony środowiska oraz do zachowania naturalnych widokowych i przyrodniczych walorów prowincji. Miasto Utrecht od 1000 roku było siedzibą biskupów Utrechtu a od 1853 roku - arcybiskupa kościoła katolickiego. W Utrechcie znajduje się też Jaarbeurs, w którym odbywają się targi, wystawy, spotkania producentów i kongresy krajowe i międzynarodowe.

PRZEMYSŁ (dane za 1999)

W przemyśle zatrudnionych jest około 51 200 osób i ta ilość regularnie wzrasta. Do najważniejszych gałęzi przemysłu w prowincji Utrecht należą: przemysł spożywczy i produkcja używek, przemysł graficzny, chemiczny, konfekcyjny, produkcja wyrobów metalowych, przemysł maszynowy i meblowy. Spośród 3,505 zakładów przemysłowych w 1999 roku znajdowało się ponad 1000 firm zagranicznych, głównie amerykańskich, niemieckich i angielskich . Korzystny klimat gospodarczy w prowincji skłania do wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw przyczyniając się tym samym do wzrostu zatrudnienia. Władze prowincji przeznaczyły 320 ha na utworzenie parków biznesowo - przemysłowych. Do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki należy budownictwo. Rozbudowujące się miasta, nowe zakłady przemysłowe, rozbudowa infrastruktury sprawiły, iż na przestrzeni 1998-1999 ilość zrealizowanych i planowanych projektów budowlanych wzrosła o 4,3%; Obecnie w prowincji działa ponad 4 277 firm budowlanych, zatrudniających łącznie ponad 39 830 pracowników, co stanowi ponad 6,5% ogólnej ilość zatrudnionych w prowincji.

ROLNICTWO (dane za 2000)

Bardzo zróżnicowane, z uwagi na warunki geograficzne prowincji Utrecht: łąki i jeziora na zachodzie prowincji, tereny pagórkowate (50 n.p.m.) na wschodzie , dorzecze rzeki Vecht - na północnym-wschodzie. Ilość miejsc pracy w rolnictwie stopniowo maleje, głównie wskutek koncentracji gruntów i zmniejszenia liczby gospodarstw, mechanizacji oraz ograniczeń administracyjnych krajowych i unijnych. W prowincji występuje przewaga gospodarstw hodowlanych (2550) prowadzących hodowlę bydła mlecznego (207 693 sztuki) oraz uprawę roślin pastewnych ( w tym również łąki), głównie na użytek własny. Głównie na tych terenach rozwinęła się produkcja nabiału. Na dalszych miejscach plasuje się hodowla drobiu (1 791 180 sztuk), owiec (75 205 sztuk)i trzody chlewnej (358 238 sztuk). Na terenie prowincji istnieją hodowle zwierząt futerkowych - jednak na skutek akcji prowadzonych przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt do roku 2010 mają zostać całkowicie zlikwidowane. Areał upraw rolnych - 7037 ha, najwięcej gruntów przeznacza się pod uprawę roślin pastewnych (5 591 ha), 643 ha pod uprawę zbóż, 464 ha - pod rośliny bulwiaste i korzeniowe. Ilość gospodarstw rolnych - 1135. Stosunkowo niedużą rolę odgrywa uprawa warzyw - 5 976 arów, owoców - 192 634 ara, hodowla drzewek i roślin ozdobnych - ponad 30 000 arów gospodarstw z przewagą upraw ogrodniczych - około 790. W rolnictwie pracuje, razem z rodzinami, około 11 654 osób.

OBSŁUGA BIZNESU (dane za 1999)

Dotyczy to działalności banków, towarzystw ubezpieczeniowych, usług świadczonych przez firmy komputerowe i inne, sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, maszyn i narzędzi oraz badania naukowo-rozwojowe (R&D). Jest to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, notujący w ostatnich latach największy przyrost miejsc pracy (+9.195 w ub.roku), zatrudniający około 30 000 osób. Łącznie z sektorem Handel w dziedzinie usług zatrudnionych jest okolo 149 720 osób, co stanowi 24,5% całej pracującej ludności prowincji

HANDEL / USŁUGI (dane za 1999)

Jest to jedna z najlepiej rozwiniętych gałęzi gospodarki w prowincji Utrecht, zatrudniająca w sumie około 106 760 osób w dziedzinach takich jak: handel hurtowy i detaliczny, serwis i naprawy, pośrednictwo handlowe, sprzedaż i naprawa samochodów itd. Odnotowuje się tu dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki oraz duży przyrost miejsc pracy.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA (dane za 1999)

Miasto Utrecht, z uwagi na centralne położenie, jest najważniejszym węzłem kolejowym i drogowym w kraju. W tym sektorze gospodarki pracuje około 32 500 osób, czyli ogólnie ponad 5,1% liczby zatrudnionych

TURYSTYKA / GASTRONOMIA (dane za 1999)

Bardzo atrakcyjna oferta turystyczna - liczne ścieżki rowerowe i spacerowe, możliwości urządzania spływów kajakowych, przejażdżki statkiem po licznych kanałach i jeziorach, rodzinne parki rozrywki, kąpieliska i plaże nad jeziorami, ciekawe muzea m. in. Państwowe Muzeum Chrześcijaństwa, piękne parki i zamki. Baza hotelowa oferuje ponad 80 hoteli, z czego aż 18 w Utrechcie, ponad 70 kempingów, 6 ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, zakwaterowanie dla wycieczek i grup; bardzo modna obecnie staje się agroturystyka. - opracowano specjalne trasy pozwalające na zapoznanie się z pracami w gospodarstwie a gospodarze oferują możliwości rozbicia namiotu lub zakwaterowanie typu B&B. W turystyce i gastronomii zatrudnionych jest 18.831 osób.

KULTURA / NAUKA (dane za 1999)

Miasto Utrecht to stary ośrodek naukowo-kulturalny. Tu mieści się jeden z najstarszych i największych uniwersytetów w Niderlandach (1636 rok), kilka szkół wyższych, kształcących specjalistów z dziedziny zarządzania, ekonomii, techniki, sztuk pięknych. Ponadto w Utrechcie znajduje się Międzynarodowa Akademia Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, liczne średnie szkoły zawodowe. Dużą rolę w życiu kulturalnym prowincji odgrywa muzyka - w Utrechcie znajduje się konserwatorium, oraz Uniwersytecki Instytut Sonologii, zajmujący się kompozycją komputerową i elektroniczną oraz projektowaniem nowoczesnej aparatury muzycznej. W Utrechcie ma też swoją siedzibę Utrechcka Orkiestra Symfoniczna. W tej dziedzinie gospodarki zatrudnienie znajduje ponad 27 800 osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944