Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Zeeland / Zelandia

Stolica: Middelburg
Adres Urzędu Prowincji:
Provincie Zeeland
Abdij 9 (Kloostergang)
4330 LA Middelburg
tel. +31-(0)118 - 631400

Zelandia zajmuje obszar 2 933,98 km2, z czego 123,35 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 374 875 osób.
Gęstość zaludnienia wynosi 206 mieszkańców na km2.
Ilość gmin: 17
Główne miasta to Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Terneuzen, Sas van Gent

Zelandia jest - jak żadna inna prowincja Holandii - od wieków mocno związaną z morzem. Większość prowincji stanowią wyspy (7), narażone na silne sztormy, stanowiące zagrożenie dla ludności prowincji. Od XI w. następuje proces polderyzacji wysp i budowy zapór przeciwpowodziowych, którego inicjatorami były głównie klasztory i cechy rzemieślnicze. W lutym 1953 roku wielka fala powodziowa zalała Zelandię (175 000 ha lądu). Zginęło wówczas 1835 osób. Ta tragedia zapoczątkowała najdroższy i największy z dotychczasowych projekt budowy zapory na Morzu Północnym, tzw. Deltaplan, zakończony w 1986 roku. Zbudowany wówczas system zapór liczy 15 km.
W Zelandii szczególną rolę odgrywają Waterschappen (Urzędy ds. Gospodarki Wodnej), do zadań których należy nadzór i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, odprowadzanie nadmiaru wody z polderów i oczyszczanie wody pitnej.

PRZEMYSŁ I PORTY (dane z 1999)

Główne porty Zelandii to kompleks portów Westerscheldehavens, których roczny obrót stawia je na poziomie średniej klasy portów zachodnio-europejskich, Vlissingen i Terneuzen. Są to głównie porty przeładunkowe o ogólnej wydajności 25 900 000 ton rocznie. W portach znajduje zatrudnienie ponad 17 000 osób.
Zelandia należała do jednych z najmniej uprzemysłowionych prowincji Holandii. W latach 60-tych państwo przeznaczyło znaczne kwoty na uprzemysłowienie prowincji .
Nowo powstałe gałęzie przemysłu bazują głównie na importowanych surowcach. Przeważa przemysł chemiczny, elektrotechniczny, maszynowy, budownictwo okrętowe, graficzny, przetwórczy, wyroby ze szkła (m.in. Security glass). W przemyśle znajduje zatrudnienie 21 600 osób W Borssele, znajduje się jedna z dwóch istniejących w Holandii elektrownii atomowych, która z uwagi na protesty zostanie zamknięta w 2004 roku.

RYBOŁÓWSTWO (dane z 1999)

W Zelandii rybacy zajmują się głównie połówami ryb i krewetek oraz hodowlą i połowami skorupiaków. Ogółem w Zelandii znajduje się 250 przedsiębiorstw rybackich, zatrudniających około 800 osób czyli 0,5% całej ludności pracującej prowincji; łącznie z dziedzinami pokrewnymi (handel detaliczny, transport, przetwórstwo) z morza żyje 475 zakładów i około 2100 osób. Flota rybacka liczy 115 jednostek.
Główne łowiska znajdują się na Morzu Północnym. Łowi się tu dorsze, solę, tarbota, flądry. Ogólna wartość połowów w 1998 roku wyniosła 106,3 miliony guldenów. Krewetki łowi się na wodach Oosterschelde, w wodach przybrzeżnych i w odnogach Morza Pólnocnego. Duże dochody przynosi hodowla skorupiaków: małży (fl 104 mln w 1998 r.), ostryg (fl 5 mln w 1998), mięczaków (fl 175 mln w 1998 r.) i raków. Nowa zapora, odcinająca dopływ wody morskiej do akwenów hodowlanych ostryg i małży, stanowi poważne zagrożenie dla tej gałęzi gospodarki. Skonstruowano więc system śluz, ułatwiających przepływ wody. Innym zagrożeniem są choroby atakujące te delikatne skorupiaki. Tym niemniej hodowlą tradycyjnych ostryg zelandzkich zajmuje się obecnie 25-30 zakładów. Ponadto istnieją gospodarstwa rybno - hodowlane, hodowle raków i firmy zajmujące się połowem sardeli.

ROLNICTWO (dane za 1998)

W ostatnich latach dużo gospodarstw uległo likwidacji, głównie wskutek restrykcyjnej polityki rolnej i cenowej UE, wymogów ochrony środowiska, zmian przeznaczenia terenu na tereny mieszkalne, rekreacyjne lub rezerwaty przyrody. Pozostałe gospodarstwa , dzięki mechanizacji i rozparcelowaniu znacznie podniosły swoją wydajność i jakość oferowanych produktów. Grunty uprawne zajmują w Zelandii 123 011 ha a powierzchnia przeciętnego gospodarstwa wiejskiego wynosiła 27,3 ha czyli prawie o 10 ha więcej niż przeciętne gospodarstwo w pozostałej części Holandii. W rolnictwie zatrudnionych jest - łącznie z rodzinami - około 13 365 osób czyli około 8,3 % ludności pracującej prowincji. Wysoko rozwinięto jest hodowla bydła (około 49 000 sztuk), świń (około 128 000), owiec (54 000), kur (2 mln) i koni (2 000). Ogólna ilość gospodarstw rolnych w 1998 roku wynosiła 4 500 a w roku 2000 - 4 231.

USŁUGI (dane za 1998)

Chodzi tu o obsługę biznesu, usługi bankowe, usługi świadczone przez towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, maszyn, narzędzi, badania naukowo-rozwojowe (R&D), handel hurtowy i detaliczny, reperacje i naprawy. Łącznie ten sektor gospodarki zatrudnia około 109,040 osób co stanowi 67,65% ogólnej liczby ludności pracującej prowincji.

TURYSTYKA

Stanowi jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. Dochody z turystyki wynoszą około 2 mld guldenów rocznie a zatrudnienie w tym sektorze gospodarki znajduje około 13 000 osób. Baza noclegowa oferuje 285 000 miejsc noclegowych, w tym 230 hoteli, 181 kempingów, 385 miejsc na polach namiotowych u gospodarzy i 17.000 domków i apartamentów letniskowych, wypożyczalnie żaglówek i jachtów, porty jachtowe. Zelandia posiada 200 km plaż i wydm nadmorskich oraz kilka terenów rekreacyjnych liczących w sumie 53 tys. ha. Do jednej z największych atrakcji należy zwiedzanie zapory wodnej i wystawy Delta-Expo. Ponadto oferta dla turystów obejmuje szeroką gamę sportów wodnych, wędkarstwo, wycieczki rowerowe i piesze, przejażdżki po kanałach, pobyt w rodzinnych parkach rekreacyjno-rozrywkowych. Ostatnio można mówić o nowej modzie w turystyce - agroturystyce, nad rozwojem której intensywnie pracują władze prowincji.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944