Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Zuid Holland / Płd. Holandia

Stolica: Haga
Adres Urzędu Prowincji:
Provinciehuis
Zuid-Hollandplein 1
Tel: +31(70) 441 66 11
Adres do korespondencji:
Postbus 2250, LP Den Haag

Prowincja Zuid Holland zajmuje obszar 3 445 km2, z czego 404 km2 , (blisko 12%) stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Liczba mieszkańców wynosi 3 397 744.
Gęstość zaludnienia jest największa w Holandii i wynosi 1 180 mieszkańców na km2,
Ilość gmin w prowincji: 95
Najważniejsze miasta to: Rotterdam, Haga, Leiden Delft, Dordrecht

Prowincja Zuid Holland, położona wzdłuż największych rzek Holandii, Renu i Mozy, oraz częściowo na polderach, charakteryzuje się monotonnym, typowo nadrzecznym krajobrazem. Do prowincji należą również dwie wyspy: Goeree i Overvlakkee. Najniższy punkt w prowincji znajduje się 7,6 m poniżej poziomu morza.

Prowincja cechuje się najwyższym w Holandii stopniem uprzemysłowienia, co powoduje ogromne kłopoty, związane z utrzymaniem czystości środowiska na wymaganym poziomie. Postępująca za rozwojem przemysłu urbanizacja sprawia, że dużym problemem staje się także stworzenie dogodnej infrastruktury oraz odpowiednie zorganizowanie komunikacji i transportu. Problemy te - oraz propozycje ich rozwiązania - zostały przedstawione w ostatniej (z 2001r.) Nocie nt. zagospodarowania przestrzennego prowincji.

Specyficzne miejsce w życiu prowincji zajmuje Haga, będąca siedzibą Parlamentu i organów administracji państwowej, ambasad i wielu organizacji międzynarodowych, takich jak: Trybunał Międzynarodowy, Europejski Urząd Patentowy, OPCW (Organization for Prohibition of Chemical Weapons), WIPO (World Intellectual Property Organization).

PRZEMYSŁ (nie licząc portu)

Na czoło wysuwa się przemysł budowlany (budownictwo mieszkaniowe, budowa dróg, mostów, usługi budowlane itp. łącznie około 11 tys. firm, zatrudniających w sumie ponad 76 tys. pracowników), przemysł metalowy (ponad 1500 firm, zatrudniających ponad 15 350 osób), przemysł maszynowy (ponad 600 firm zatrudniających ponad 10 tys. osób), przemysł spożywczy (około 750 firm, zatrudniających ponad 13,5 tys. osób), graficzny (ponad 1 300 firm zatrudniających 12,5 tys. osób).

Łącznie w tej gałęzi przemysłu - nie licząc portu Rotterdam - działa 18 900 firm, zatrudniających łącznie 187 700 osób.

PORTY

Rotterdam

Początek portu datuje się od 1320 roku, jako małego portu rybackiego, mieszczącego się w ujściu Mozy. Obecnie port w Rotterdamie, łącznie z należącymi do niego terenami przemysłowymi, zajmuje 10 500 ha. Port oddalony jest 40 km od morza, lecz mimo to przyjmuje rocznie 30 000 statków morskich i 130 tys. statków rzecznych, reprezentujących ponad 500 bander.

W Rotterdamie przeładowuje się ponad 303 ml ton towarów i ponad 6 400 tys. kontenerów rocznie. Wśród przeładowywanych towarów na pierwszym miejscu plasuje się ropa naftowa (ponad 95 tys. ton rocznie), dalej rudy żelaza i metali (ponad 38 tys. ton rocznie) i artykuły żywnościowe (ponad 30 tys. ton rocznie, głównie oleje jadalne i tłuszcze). Silosy i zbiorniki w porcie umożliwiają składowanie oraz przeładunek ponad 1.180 m3 towaru; Do bardziej znanych w tym zakresie firm należą: MaasSilo (silosy zbożowe), European Bulk Services (składowanie towarów suchych i minerałów), EP Stevedoring - przeładunek i transport.

Najważniejszą gałęzią gospodarki portu jest przemysł, który generuje 50% całego dochodu portu i zajmuje 60% terenów portowych. Mieszczące się w porcie zakłady przemysłowe zatrudniają około 20 tys. osób. Najważniejszą gałęzią produkcji w porcie jest składowanie, rafinowanie i przetwórstwo ropy naftowej. Mają tu swoje siedziby największe holenderskie jak i międzynarodowe firmy petrochemiczne, takie jak: Air Products Nederland BV, Caldic Chemie BV, Exxan Chemicals, Kuwait Petroleum, Texaco/Esso/Aramco TEAM, Shell Europort Terminal, Eastman Chemicals BV, Tebodin BV., zatrudniające łącznie ponad 4,5 tys. osób.

Ponadto reprezentowany jest tu przemysł chemiczny (ponad 7,5 tys. osób), przemysł okrętowy w tym również remonty i naprawy statków morskich (około 4 tys. osób), przetwórstwo artykułów żywnościowych na półfabrykaty, służące następnie do produkcji margaryny, olei jadalnych, sosów, farb i mydła. Z tą ostatnią gałęzią przemysłu ściśle współpracują liczne laboratoria badawcze i inspektoraty, prowadzące stałą kontrolę jakościową produkcji. Skupiły się one na terenie tzw. Agripark Rotterdam, zajmującego ponad 6,5 ha. W porcie w Rotterdamie skupiły się też firmy obsługujące statki, m.in. Inspektorat Sanitarny, urzędy celne, firmy ubezpieczeniowe.

Przyszłe planu zarządu portu dotyczą rozbudowy portu o 1000 ha (Maasvlakte II) celem zwiększenia możliwości składowania i przeładowywania kontenerów i chemikaliów. Dodatkowo stworzy się około 750 ha terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych.

W porcie ogółem pracuje ponad 110 tys. osób .

Port rybacki w Scheveningen

Dostarcza się tu rocznie ponad 8 tys. ton ryb, głównie śledzi, dorszy i flądry, o łącznej wartości ponad 45 milionów NLG. Ryby poprzez port eksportuje się do Niemiec, Belgii i Włoch. Własna flota rybacka to 6 kutrów i 6 statków do połowów dalekomorskich. Połowami, przetwórstwem i handlem rybami zajmuje się ponad 90 firm, zatrudniających łącznie 760 osób. Do portu w Scheveningen zawija rocznie ponad 2 400 statków różnych bander,

ROLNICTWO

W prowincji znajduje się około 10 tys. gospodarstw, w tym ponad 2030 gospodarstw rolnych. Najwięcej z nich, bo 1400, zajmuje się uprawą roślin bulwiastych i korzeniowych, a pozostałe - uprawą zbóż, pod którą przeznacza się ponad 15 400 ha.

Powierzchnia upraw gruntowych, głównie warzyw, obejmuje 5, 660 ha, z czego: brukselka 3 550 ha, marchewka - 300 ha, selery - 144 ha i kalafiory ponad 131 ha. Z innych warzyw, do najczęściej uprawianych należą: sałata, fasolka szparagowa, endywia, kapusta. Uprawa nasion zajmuje ogółem ponad 270 ha, pieczarek - ponad 200 ha. W rejonie Boskoop rozwinęło się szkółkarstwo.

Ważną pozycję w gospodarce prowincji stanowią uprawy szklarniowe warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych. Pod uprawy szklarniowe warzyw przeznacza się ponad 2354 ha; na pierwszym miejscu plasuje się papryka - 770 ha, następnie pomidory -740 ha i ogórki - 215 ha. Uprawa kwiatów pod szkłem zajmuje 3 400 ha, krzewów i drzewek - 1 340 ha.

W prowincji Zuid Holland znajdują się największe giełdy kwiatowe Holandii (Bloemenveiling Aalsmeer, Bloemenveiling Flora, Bloemenveiling Holland) o łącznych obrotach ponad 7 miliardów guldenów rocznie. Największa w świecie giełda kwiatowa w Aalsmeer zajmuje ponad 760 tys. m2 powierzchni i sprzedaje dziennie 19 ml kwiatów ciętych oraz 2 ml roślin ozdobnych, pochodzących od 7 ml hodowców z Holandii i innych państw.

Uprawami (szklarniowymi i w gruncie) kwiatów i warzyw zajmuje się około 6000 gospodarstw.

Hodowla: bydła ponad 200 tys. sztuk, trzody chlewnej - około 220 tys. sztuk, owiec - 144 tys., kurcząt - 1 360 tys. Ogółem w prowincji Zuid Holland jest 7480 gospodarstw hodowlanych.

W rolnictwie pracuje około 28,6 tys. osób.

OBSŁUGA BIZNESU

W celach statystycznych zalicza się tu: sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, badania badawczo-rozwojowe (R&D), prowadzenie administracji i rachunkowości, doradztwo, usługi komputerowe, firmy ochroniarskie i sprzątające.

Poradą przedsiębiorcom i firmom, pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą służą: Rotterdam Mainport Europe, Rotterdam Municipal Port Management, Rotterdam City Development Corporation, Izby Handlowo-Przemysłowe znajdujące się w większych miastach prowincji.

W Rotterdamie powstało kilka parków biznesu, jak Agripark Rotterdam, Brainpark, Rivium, Oosterhof, oferujących pomieszczenia biurowe oraz kompleksową obsługę firm. W Rotterdamie znajduje się też mający 75 tys. m2 powierzchni World Trade Centre, stanowiący miejsce spotkań przedstawicieli świata biznesu, oferujący również pomieszczenia biurowe oraz sale kongresowe i wystawowe. WTC mieści obecnie ponad 200 firm. Podobne ośrodki kongresowe znajdują się w Hadze (Congresscentrum), Noordwijkerhout i w Noordwijk.

W prowincji znajduje się ponad 200 ośrodków badawczo-rozwojowych, zatrudniających ponad 3 000 osób. Do bardziej znanych należą: TNO (Nederlands Instituut voor Toegepast Natuur-wetenschappelijk Onderzoek) w Delft i ośrodek badawczy z zakresu technologii lotów kosmicznych ESTEC w Noordwijk.

W tej dziedzinie gospodarki działa ponad 40 tys. firm, zatrudniających łącznie ponad 246 tys. osób.

HANDEL/USŁUGI

Chodzi tu o handel hurtowy i detaliczny, i usługi takie, jak: serwis napraw artykułów konsumpcyjnych, sprzedaż i naprawa samochodów. W prowincji działa ponad 3737 600 firm, zatrudniających około 270 tys. osób.

TURYSTYKA

W północnej części prowincji znajdują się tereny rekreacyjne Reeuwijkse Plassen, Kagerplassen. Wzdłuż wybrzeża - piaszczyste plaże i kurorty nadmorskie, z których do najbardziej znanych należą Scheveningen, Katwijk i Nordwijk. Ponadto cała prowincja pokryta jest dobrze utrzymaną siecią ścieżek rowerowych i spacerowych.

Miłośników przyrody zainteresuje park Keukenhof (32 ha, prezentujący wiosną ponad 6 tys. tulipanów, narcyzów, hiacyntów i innych; ilość zwiedzających około 20 tys. rocznie), rezerwat przyrody Biesbosch , znajdujący się na liście Ramsar, 400- to letni Hortus Botanicus w Leiden, z liczącą ponad 2 tys. gatunków kolekcją orchidei, Muzeum Sadownictwa (Boomkwekerijmuseum ) w Boskoop czy ogród zoologiczny w Rotterdamie lub Avifauna w Alphen aan den Rijn (450 gatunków ptaków). Godna uwagi jest wystawa Delta Expo w Stellendam (o budowie zapory w delcie Renu i Mozy). Bardzo interesujące są stare, historyczne miasta, jak Delft, Leiden (Lejda), Gouda czy Dordrecht. Do atrakcji należą rodzinne parki rozrywki Drievliet i Duinrell czy Holandia w miniaturze (Madurodam) w Hadze.

Na rozwój turystyki prowincja przeznacza ponad 14 miliardów guldenów rocznie.

Porty jachtowe, w sumie 300, o łącznej ilości miejsc około 37.000.

Baza noclegowa oferuje w sumie ponad 81 tys. miejsc.

W turystyce pracuje około 50 tys. osób.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Prowincja posiada dogodne połączenia kolejowe i drogowe z zagranicą. W planach przewiduje się dalsze usprawnienie przewozu towarów drogą kolejową - w tym celu buduje się Betuwe route - linię kolejową od portu w Rotterdamie do granicy niemieckiej, liczącą ponad 160 km.

W trosce o zachowanie istniejącego krajobrazu i o ochrony środowiska trasa będzie przebiegać po już istniejącej linii kolejowej a najbardziej kontrowersyjne odcinki będą puszczone pod ziemią specjalnymi tunelami (w sumie 5).

SZKOLNICTWO

W prowincji Zuid Holland znajduje się kilka dużych ośrodków naukowych:

Leiden (Lejda), z najstarszym uniwersytetem w Holandii, oferującym takie kierunki studiów jak: medycyna, socjologia, matematyka i nauki przyrodnicze, filozofia, literaturoznawstwo. W Leiden studiuje ogółem ponad 15 tys. studentów.

Ważnym ośrodkiem studenckim jest Delft, posiadający kilka znanych uczelni: Politechnikę, liczącą ponad 14 tys. studentów czy Ichtius Hogeschool/Hogeschool Delft oferujący studia na kierunkach takich jak: pedagogika, ekonomia, komunikacja, porady prawne, pracownicy społeczni.

Dużym miastem studenckim jest Rotterdam, posiadający takie uczelnie, jak: Erasmus Universiteit, mający ponad 5 800 studentów, oferujący takie kierunki studiów, jak: medycyna, prawo, socjologia, filozofia, japonistyka; Hogeschool voor Economische Studies, (Wyższa Szkoła Ekonomiczna), w której studiuje ponad 5 tys. studentów na kierunkach takich, jak: organizacja przedsiębiorstwa, ekonomia, zarządzanie na poziomie średnim i wyższym; Rotterdam Hoge Technische School (Rotterdamska Wyższa Szkoła Techniczna), Shipping &Transport College, Institute of Chartered Shipbrokers (maklerów okrętowych), De Hogeschool Rotterdam -pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika, przygotowanie do prowadzenia badań laboratoryjnych, informatyka, Academie van Bouwkunst Rotterdam - specjalnie dla architektów i budowniczych miast, oferująca studia 4-ro letnie, na bazie przygotowania zawodowego średniego.Wykształcenie artystyczne zapewniają następujące uczelnie: Hogeschool voor Muziek en Dans (Wyższa Szkoła Muzyki i Tańca) - największa w Holandii szkoła reprezentująca ten kierunek studiów. Składa się ona z 2 instytutów: Rotterdams Conservatorium ioraz Rotterdams Dansacademie i kształci około tysiąca studentów z całego świata; oraz Piet Zwart Institute oferująca studia podyplomowe w dziedzinie sztuk pięknych.

Haga, posiadająca Haagse Hogeschool (15 800 studentów) oferującą wykształcenie na poziomie wyższym zawodowym.

W tej dziedzinie gospodarki zatrudnionych jest ponad 86 tys. osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944