Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Samozatrudnienie w Królestwie Niderlandów

Przed rozpoczęciem samodzielnej działalności gospodarczej w Królestwie Niderlandów należy spełnić określone warunki:

 • posiadać ważny paszport
 • posiadać zalegalizowaną metrykę urodzenia
 • posiadać zdjęcia paszportowe
 • cieszyć się dobrym stanem zdrowia (po przyjeździe do Królestwa Niderlandów i uzyskania pozwolenia na pobyt - VTV policja automatycznie wyznacza datę badania w miejscowej przychodni lekarskiej)
 • nie można być karanym (po przyjeździe do KN należy podpisać oświadczenie o niekaralności)
 • należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne, które pokryje wszystkie koszty ryzyka w Królestwie Niderlandów (wystarczy dobre ubezpieczenie na wyjazd i pracę za granicą w polskiej firmie ubezpieczeniowej, w późniejszym okresie, po rozpoczęciu działalności na terenie KN trzeba się ubezpieczyć w firmie niderlandzkiej)
 • posiadać wystarczającą ilość środków finansowych
 • wiek danej osoby nie może przekraczać 60 lat
 • należy posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanego zawodu

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w KN na zasadach samozatrudnienia należy w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND) przedłożyć następujące dokumenty:

 • wyciąg z rejestru holenderskiej Izby Przemysłowo-Handlowej dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej (informacje na temat rejestracji firmy i prowadzenia działalności gospodarczej w KN zawarte są w Przewodniku biznesmena oraz na stronach internetowych Izb Przemysłowo-Handlowych - www.kvk.nl)
 • opis zakresu działalności gospodarczej
 • biznes plan, który musi zawierać następujące elementy: dane osobowe, dane o firmie, informacje dotyczące statusu firmy oraz prognozę finansową sporządzoną przez księgowego rejestrowanego dla osób prawnych lub przez biuro rachunkowo-księgowe dla firm jednoosobowych (zysk z prowadzenia działalności gospodarczej musi być wystarczający na utrzymanie w Królestwie Niderlandów, zarobki netto z tej działalności muszą wynosić 81% zysku brutto)
 • deklaracja z Urzędu Podatkowego, decyzja administracyjna o przyznaniu numeru identyfikacji podatkowej
 • kopia zakupu lub kontraktu na wynajem powierzchni, w której mieści się siedziba firmy
 • w przypadku spółki akcyjnej (NV) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) konieczne jest przedstawienie aktu założycielskiego

Legalizacja i weryfikacja dokumentów

Oficjalne dokumenty (np. metryka urodzenia, akt zawarcia małżeństwa itp.) muszą zostać przed przyjazdem do KN zalegalizowane. W Polsce legalizacją dokumentów zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W następnej fazie dokumenty muszą zostać zatwierdzone przez holenderskie przedstawicielstwo dyplomatyczne w RP.

 

W 2001 roku w Królestwie Niderlandów zniesiono większość pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Jedynie w branżach, w których produkcja lub usługi niosą za sobą ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i konsumentów wymagane są jeszcze pozwolenia na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Zaliczają się do nich firmy o profilu: budowlanym, instalacyjnym, elektrotechnicznym, transportowym, przetwórstwa chemicznego oraz spożywczym.

Ponadto w przypadku otwarcia w KN na zasadach samozatrudnienia działalności w sektorze restauracyjnym należy najpierw skontaktować się z lokalnym Urzędem Gminy. W Królestwie Niderlandów, z uwagi na dużą liczbę barów, pizzerii i itp. wprowadzone zostały limity określające liczbę restauracji w danej dzielnicy.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944