Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Przewodnik biznesmena w skrócie

Przygotowania w kraju pochodzenia (w Polsce)

Do założenia spółki zależnej, należy przedłożyć następujące dokumenty i dane:

 • Nazwa spółki
 • Siedziba statutowa
 • Założyciele (łącznie: adresy, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, sprawozdanie roczne dla urzędowo zarejestrowanego założyciela)
 • Członkowie zarządu (dane takie jak wyżej)
 • Członkowie rady nadzorczej (dane takie jak wyżej) (jeżeli ma zastosowanie)
 • Kapitał zakładowy, subskrybowany i wpłacony (min. 18.000 euro)
 • Pełnomocnictwo ustanawiające/upoważniające menedżera
 • Niderlandzki statut spółki (wraz z niderlandzkim aktem notarialnym)

Do zarejestrowania oddziału należy przedłożyć:

 • Tłumaczenie umowy spółki przez tłumacza przysięgłego
 • Kopię sprawozdania rocznego
 • Wyciąg z rejestru handlowego przedsiębiorstwa zagranicznego
 • Uchwałę zarządu poświadczoną przez notariusza
 • Powołanie menedżera oddziału
 • Ustanowienie jego uprawnień
 • Pełnomocnictwo ustanawiające/upoważniające menedżera oddziału

Dla pracowników z obywatelstwem polskim:

 • Zgodnie z prawodawstwem KN wymagane jest uzyskanie pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę
 • (tylko dla pracowników z państw UE) formularze E101/102

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944