Menu
     

 

 

 


ITS Polski Kongres
26-28 maja 2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Przewodnik biznesmena w skrócie

Przygotowania w Królestwie Niderlandów

Czynności w Niderlandach powinny być podjęte przez polskiego przedsiębiorcę, w zależności od wybranej formy prawnej  firmy oraz od rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierza się prowadzić na terenie Niderlandów.
 

Dotyczy tylko spółek zależnych

Czynność

Kontakt

Przewidywany okres

Akt założenia

Notariusz

Miesiąc+

Płatność podatku od kapitału

Inspektor podatkowy ds podatku obrotowego

Miesiąc

 


 Sprawy administracyjne

 

Czynność

Kontakt

Przewidywany okres

Rejestracja w Izbie Przemysłowo- Handlowej

Rejestr handlowy w regionalnej izbie przemysłowo-handlowej

1 dzień

Otwarcie rachunku bankowego

bank

2-3 dni

Rejestracja w urzędzie skarbowym

Inspektorat podatkowy ds. przedsiębiorstw

4 tygodnie

Rejestracja w Narodowym Instytucie Ubezpieczeń Społecznych - numer ubezpieczenia społecznego

( UWV )

UWV ( kontakt dla firm zagranicznych)

Prinses Beatrixstraat 9/15

7551 BK Hengelo

tel: 074 75 02 000 contakt:

Mr. Vink tel:074 750 38 14

Ms Dekker-Aarten

tel:074 750 38 13

 

1 miesiąc

Ubezpieczenia

 

  Firmy ubezpieczeniowe

 

 


Sprawy personalne

Czynność

Kontakt

Przewidywany okres

Okresy i warunki pracy

Związek branżowy dla celów zbiorowych układów pracy (bedrijfsvereniging voor CAO)

 

Pozwolenia na pracę

Lokalne Centra Pracy i Dochodu ( CWI)

6 tygodni

Wniosek o przyznanie 30 % zwolnienia z podatku (patrz: podatki )

Belastingdienst
Particulieren Buitenland
P.O. Box 2865
6401 DJ  Heerlen, Schakelweg 5, 6411 NX Heerlen
Tel: 045- 5779000

3-4 tygodni

 

Sprawy prawne

Czynność

Kontakt

Przewidywany okres

Zezwolenia środowiskowe

Władze wojewódzkie lub miejskie

6 miesięcy

Pozwolenia budowlane*

Władze lokalne

3 miesiące

Znaki towarowe

Benelux Trademarks Office
Bordewijklaan 15
2591 XR  Den Haag
Niderlandy
Tel. 070 3491111

Od 10 dni roboczych do kilku miesięcy

Patenty

Patents Council
Patentlaan
2288 EE  Rijswijk
Niderlandy
Tel: 070 3986655

nie ma (wnioskodawca może zlecić sprawdzenie po złożeniu wniosku)

Podatek importowy, certyfikaty importowe, licencje eksportowe

Belastingdienst/ Douane Centrale dienst in- en uitvoer Engelse Kamp 2 P.O. box 30003; 9700 RD Groningen The Netherlands, Tel.: 050- 5239111

 

 

* Jeśli budowa wymaga otrzymania zezwolenia środowiskowego, pozwolenie na budowę nie zostanie wydane do czasu, kiedy stanie się jasne, czy i pod jakimi warunkami pozwolenie środowiskowe może być przyznane.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944