Menu
     

 

 

 


EUROPORT MARITIME 2007
Visit our stand in the trade show!


WROCŁAW THE CANDIDATE FOR ORGANISATION OF EXPO 2012


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Spotkanie Polonii biznesowej - 18.10.2007

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli Polonii biznesowej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 października w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze (van Lennepweg 51, 2597 LG). Celem naszego kolejnego spotkania będzie kontynuacja otwartej dyskusji na temat problemów, jakie napotykają Polacy zamieszkujący Niderlandy, szczególnie w sferze  gospodarczej. Chcemy również, aby spotkania nasze posłużyły szeroko rozumianej integracji środowiska Polonii gospodarczej oraz były miejscem umożliwiającym wymianę wzajemnych doświadczeń.  W przypadku zainteresowania ze strony Państwa naszą inicjatywą oraz zaproszeniem do udziału w najbliższym spotkaniu, uprzejmie prosimy o dokonanie bezpośredniej rejestracji. Bardzo prosimy również o nadsyłanie zgłoszeń przez wszystkich zainteresowanych polskich przedsiębiorców udziałem w przyszłych spotkaniach. Zgłoszenia powinny zawierać kontakt mailowy , numer telefonu oraz nazwę firmy w celu informowania Państwa o kolejnych spotkaniach Polonii gospodarczej. Naszym celem jest stałe powiększanie listy adresatów do których możemy kierować naszą ofertę współpracy.

Zapraszając do wspólnej dyskusji w dniu 18 października, proponujemy Państwu następujący  porządek  spotkania:

18.30 rejestracja uczestników
          kawa, herbata

19.00 rozpoczęcie spotkania

          tematyka:

  • "Wybrane instrumenty wspierania zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki"Prelegent Pani dr. Bronisława Kowalak  - Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, www.mg.gov.pl
  • "Możliwości korzystania z funduszy strukturalnych  przez przedsiębiorców w latach 2007-2013" - Prelegent Pan Michał Polański - Zastępca Dyrektora Zespołu Przedsiębiorczości  w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , www.parp.gov.pl
  • "Cele i założenia Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Niderlandach" - Prelegent  Pan Mecenas Marcin Lewandowski, firma Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs www.polenconsulting.com   

20.00 Recepcja

21.00 Zakończenie spotkania


                                                                                    
Zobacz także:
Galeria zdjęć z pierwszego spotkania polonii biznesowej - 16.02.2006
Galeria zdjęć z drugiego spotkania polonii biznesowej - 08.06.2006
Galeria zdjęć z trzeciego spotkania polonii biznesowej - 28.09.2006
Galeria zdjęć z czwartego spotkania polonii biznesowej - 20.04.2007
Galeria zdjęć z piątego spotkania polonii biznesowej - 28.06.2007

 

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944