Menu
     

 

 

 


ITS Polski Kongres
26-28 maja 2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Umowy

W transakcjach handlowych strony dokonują uzgodnień w formie pisemnej umowy.

Umowy spółki

Dla spółki jawnej (VOF), spółki partnerskiej lub spółki komandytowej (CV) dobrze jest spisać umowę spółki, choć nie jest to obowiązkowe. Umowę taką można spisać samemu. Izba Przemysłowo-Handlowa posiada standardowe umowy dla wymienionych form prawnych, które można dostosować do własnej sytuacji. Radzimy skorzystać także z porady prawnika. Można też zwrócić się o sporządzenie umowy spółki do notariusza.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) sporządzenie umowy spółki jest obowiązkowe i musi mieć ona formę aktu notarialnego. Więcej informacji można uzyskać w regionalnej izbie przemysłowo-handlowej w Państwa regionie.

Inne umowy

Praktyka prowadzenia działalności gospodarczej wymaga często rejestrowania różnego rodzaju uzgodnień w formie pisemnej. Słowo pisane zawsze daje większą możliwość dochodzenia dokonanych uzgodnień. Nie sposób wskazać wszystkich zasad spisywania umów w tym miejscu, jako że każda sytuacja wymagająca umowy może być specyficzna. Można jedynie doradzić, aby w umowach stosować pojęcia i język przede wszystkim jasne i zrozumiałe dla układających się stron. Należy również zatroszczyć się o jednoznaczność wszystkich zapisów, tj. aby ograniczyć różnorodność możliwych interpretacji.

Prawnik i izba gospodarcza mogą pomóc przy spisywaniu umowy. Dla pewnych typowych sytuacji istnieją gotowe wzory umów, np. umowy najmu (także do uzyskania w izbie przemysłowo-handlowej).

Potrzebna pomoc?

Często pomoc specjalisty (prawnika, doradcy podatkowego, tłumacza itp.) jest niezbędna. Udzielą jej m.in. holenderskie izby przemysłowo-handlowe lub Centrum Niderlandzkie.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944