Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Warunki prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Królestwa Niderlandów

Prowadzenie handlu obwoźnego / stoiska na targu / inne okazjonalne imprezy

Aby prowadzić handel obwoźny lub na stoisku na targu należy skontaktować się z gminą, w której zamierzamy prowadzić działalność by uzyskać odpowiednie zezwolenie. W Hadze jest to Sekretariat Wydziału ds. Targowisk, adres:

Dienst Stadsbeheer
Afd. Markten
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

tel. 070-352 76 10
email: markten@dsb.denhaag.nl
www.denhaag.nl
Tel. 070-3527610, 3527651


W gminie należy złożyć podanie o wydanie zezwolenia na otrzymanie stoiska na targowisku, na ulicy lub w innym miejscu publicznym, Do podania należy dołączyć:

* Ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy, zawierający następujące dane:
- nazwisko i imiona, w pełni
- datę urodzenia i miejsce urodzenia
- aktualne zdjęcie paszportowe

* Rzeźnicy, piekarze, sprzedawcy drobiu i ryb muszą przedłożyć ponadto zezwolenie, wydane na swoje nazwisko, potwierdzające prawo do sprzedawania w /w towarów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. By takie zezwolenie otrzymać właściciel musi spełniać warunki zawarte w Vestigingswet Bedrijven (Ustawa o otwieraniu firm)

* kartę członkowską, wydaną przez Centralne Biuro Rejestracyjne dla Rzemiosła i Handlu Detalicznego (Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht, Postbus 90703, 2509 LS Den Haag, tel. +31 70 338 56 53, fax: +31 70 338 57 88; email: registratie@hbd.nl)

* Aktualny wypis z rejestru regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej

* Dwa aktualne zdjęcia paszportowe

* Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie na pobyt - ( jeśli czasokres pobytu obywateli nowych państw członkowskich UE w Niderlandach przekracza 4 miesiące w okresie 6-cio miesięcznym, muszą dopełnić formalności rejestracyjnych we władzach miejskich lub gminnych i wystąpić o zezwolenie na pobyt dla obywateli UE )

Opłaty skarbowe za załatwienie podania o przyznanie własnego stałego stoiska wynoszą
€ 14,18 ( czternaście euro i 18 centów);
Po załatwieniu formalności klient jest wpisywany na listę "meelopers" (oczekujących) na wybrany przez niego dzień, który należy zgłosić składając podanie. W tym dniu należy zgłosić się do zarządu targowiska o godz. 9.00, gdy zaczyna rozdzielać się tzw. nie obstawione stoiska. Po otrzymaniu miejsca - tylko na 1 dzień - klient zobowiązany jest, na podstawie Reglement Warenmarkten (Regulamin Targowisk) osobiście objąć stoisko i sprzedawać wyłącznie taki towar, jaki zgłosił w podaniu i na jaki otrzymał zezwolenie. Za zezwolenie na okazjonalne użytkowanie stoiska w przypadku nieobecności właściciela płaci się 6,88.

Oczekiwanie na przyznanie stałego miejsca trwa bardzo długo, np. na targowisku w Hadze od 10-15 lat. W okresie 1992 - 2004 wydano 2 (słownie: dwa) zezwolenia, a od stycznia 2003 całkowicie wstrzymano wydawanie zezwoleń.

Każda gmina ustala własne przepisy i własny regulamin odnośnie targowisk. W Hadze szczególną uwagę zwraca się na to, by stoiska obsadzone były wyłącznie przez osoby, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności . Osoby te muszą spełniać warunki zawarte w Verordening Warenmarkten (Zarządzenie dot. Targowisk) z 1985 r. charakteryzujące sprzedaż na targowisku jako: "sposób sprzedaży, przy którym sprzedający stara się przyciągnąć uwagę jak najszerszej publiczności, zachwala swój towar i oferuje go zgromadzonej publiczności". Ponadto w stosunku do właścicieli stoisk stosuje się dodatkowe kryteria. Nie wolno im, np. używać aparatury nagłaśniającej, przyrządów pomiarowych lub metek z cenami.
Informacje te i wymagania zawarte są w dokumencie "Notitie Standwerken Den Haag" z grudnia 2001 r. do nabycia w Sekretariacie Wydziału Targowisk, j.w.

Przykładowe stawki opłat na dzień 1 stycznia 2004:

Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży na targowisku € 14,18
Wpis na listę oczekujących na miejsce stałe € 10,29
Przyznanie stałego miejsca € 20,56
Wpis na dzienną listę oczekujących ("meelopers") € 6,88
Podatek od stałego miejsca € 10,29
Podatek od kontenera (tzw. zezwolenie na kontener) € 10,29

OPŁATY TARGOWISKOWE NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2004

Rozumie się tu opłaty za użytkowanie powierzchni i przedmiotów znajdujących się na targowisku. Ponadto pobiera się opłaty za usługi, takie jak sprzątanie terenu, wywóz śmieci itp. W Hadze opłaty za usługi stanowią 7,1% do 9,1% opłat targowiskowych, w zależności od rodzaju targowiska. Ponadto dolicza się 19% BTW (VAT) .

Przykładowe opłaty na targowisku żywności w Hadze Herman Costerstraat:

na 1 dzień w tygodniu, przez 3 miesiące:
Stoisko szer. 4 m głębokość mniej niż 3 m , € 71,19
Każdy dodatkowy metr szerokości z frontu, przy głębokości 3 m lub mniej € 17,95
Stoisko szer. 4 m i głębokości 3-6 m € 132,02


Opłaty jednorazowe dzienne
Stoisko szer. 4 m głębokość mniej niż 3 m € 6,47
Każdy dodatkowy metr szerokości z frontu, przy głębokości 3 m lub mniej € 1,64
Stoisko szer. 4 m i głębokości 3-6 m € 12,09


Szczegółowe informacje:

Dienst Stadsbeheer
Afd. Markten
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

tel. 070-352 76 10
email: markten@dsb.denhaag.nl
www.denhaag.nl

Handel uliczny
Informacje dot. handlu ulicznego w Hadze: 070-353 30 00

Potrzebne jest zezwolenie, o które można się starać w danej gminie. By uzyskać zezwolenie należy przedłożyć:

* kartę członkowską, wydaną przez Centralne Biuro Rejestracyjne dla Rzemiosła i Handlu Detalicznego (Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht, Postbus 90703, Nieuwe Parklaan 72-74, 2509 LS Den Haag, tel. +31 70 338 56 53, +31 70 338 56 66
fax: +31 70 338 57 88 , +31 70 338 56 00 email: registratie@hbd.nl
www.hbd.nl
* zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (rejestracja działalności gospodarczej w regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej )
* dwa aktualne zdjęcia paszportowe.
* Rzeźnicy, piekarze, sprzedawcy drobiu i ryb muszą przedłożyć ponadto zezwolenie, wydane na swoje nazwisko, potwierdzające prawo do sprzedawania w /w towarów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. By takie zezwolenie otrzymać właściciel musi spełniać warunki zawarte w Vestigingswet Bedrijven (Ustawa o otwieraniu firm)

Opłaty skarbowe za zezwolenia wynoszą € 43,80 przy wnioskach na prowadzenie działalności komercyjnej; do tego dochodzą opłaty stałe za wynajęcie stoiska, ustalane przez każdą gminę oddzielnie. W Hadze są to koszty w granicach 50,- euro. Czas załatwiania podań wynosi około 3 miesięcy.

Za zezwolenie na uzyskanie stoiska na prowadzenie działalności nie-komercyjnej (imprezy kulturalne, promocyjne, inne) za 1 dzień zapłacimy € 21,91 ; Czas załatwiania podań wynosi około 6 tygodni
Zezwolenie można otrzymać w danej gminie.

Strona internetowa organizacji branżowej handlu obwoźnego: www.cvah.nl

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944