Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Rynek pracy - Wprowadzenie

Zarówno osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą jak i zatrudniona u pracodawcy ma niejednokrotnie do czynienia z niderlandzkim prawem pracy. W poniższym rozdziale omówione zostały najważniejsze cechy tego prawodawstwa. Więcej informacji można uzyskać w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie (www.nlembassy.pl), holenderskim Ministerstwie Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (www.employment.gov.nl, www.minszw.nl), lub jednym z lokalnych urzędów pracy i zatrudnienia (www.cwinet.nl).

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą praw i obowiązków pracobiorcy w świetle prawa. Większość niderlandzkich pracobiorców podlega Zbiorowym Układom Pracy (CAO). Związki pracodawców i pracobiorców w określonej branży mogą uzgodnić pomiędzy sobą pewne warunki pracy obowiązujące w ich branży. Mogą to być na przykład ogólne przepisy dotyczące czasu pracy, zwolnień z powodu choroby, zwrotów kosztów podróży, emerytur i urlopu w celu uzupełniania edukacji. Jeżeli CAO - Collectieve Arbeidsovereenkomst (Zbiorowy Układ Pracy) - zostanie uznane przez Ministra Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), podlegają mu wówczas wszystkie umowy o pracę zawierane w danej branży, również w przypadku pracowników niezrzeszonych w związku zawodowym. Prawie wszystkie sektory posiadają w Niderlandach własne układy CAO. Znane przykłady to CAO dla sektora metalowego, budowlanego i służby zdrowia. Więcej informacji na temat CAO i sektorów, w których układy takie obowiązują, znajdują się pod adresem www.szw.nl. W CAO zapisane są zasady, które pracodawca musi stosować wobec wszystkich pracowników w swojej firmie lub instytucji. Zasady te mogą jednak odbiegać od przepisów określonych prawem. Dlatego pracobiorca powinien zawsze sprawdzić, czy nie podlega CAO. Mogą go bowiem obowiązywać inne przepisy.

Agencje pośrednictwa pracy w Królestwie Niderlandów:

www.abu.nl
www.nbbu.nl

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944