English version:  


Inwestycje niderlandzkie w Polsce

Na podstawie danych opracowanych przez Polską Agencję informacji i Inwestycji Zagranicznych inwestorzy z Niderlandów do końca pierwszego półrocza 2003 roku zainwestowali łącznie ponad 8,9 mld USD, co stanowi prawie 14% wartości całkowitej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. W pierwszym półroczu 2003 roku do Polski napłynęły inwestycje niderlandzkie o wartości 1264,04 mln USD, tym samym Niderlandy były pierwszym największym inwestorem zagranicznym w Polsce. Wartość napływu pierwszego półrocza w ogóle stanowi kwota 2,5 mld USD, z czego 50% to inwestycje pochodzące z Niderlandów.

Zmiany te spowodowane są faktem, iż coraz więcej inwestorów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych czy Azji (głównie w Japonii i Korei Południowej) inwestuje w Polsce poprzez swoje oddziały w krajach europejskich. Najważniejszym krajem pośredniczącym w wielu inwestycjach amerykańskich jak i japońskich jest Królestwo Niderlandów (Holandia). Jest to spowodowane korzystnym systemem podatkowym w Holandii np. niski podatek od dywidend.

Obecnie Holandia stała się drugim największym źródłem inwestycji zagranicznych w Polsce.

Wykres 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne według kraju rejestracji inwestora w Polsce w mln USD (stan na 30 czerwca 2003)

Źródło: PAIiIZ

Wykres 2. Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji niderlandzkich w Polsce w mln USD (w latach 1993 - 1 półrocze 2003)


1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   Ip. 2003

Źródło: PAIiIZ

Skumulowana wartość inwestycji niderlandzkich wykazuje tendencję rosnącą. Istnieją spółki, które wycofały się z Polski, np. BTR European Holding B.V. którego udziały w spółkach Hawker wykupił amerykańskich inwestor Enersys, z drugiej strony zauważalny jest napływ nowych spółek. Najwięksi inwestorzy niderlandzcy przedstawieni są w tabeli 1.

Tabela 1. Inwestycje niderlandzkie (stan na 30 czerwca 2003)

Inwestor

Zainwestowany kapitał
(USD mln)

Udziały w spółkach w Polsce

United Pan-Europe Communications N.V.

1 200

UPC Polska, UPC Telewizja Kablowa, Canal + Cyfrowy

BP International B.V.

800

BP Poland Sp. z o. o., Aral Polska Sp. z o. o. - sieć stacji benzynowych

ING Group N.V.

677

Grupa ING w Polsce, 54% udziałów w Banku Śląskim S.A., 80% udziałów w PTE Nationale Nederlanden Polska S.A. 

Philip Morris B.V.

525,7

Philip Morris Polska S.A., fabryki tytoniu w Krakowie i Leżajsku

Eureko B.V.

503

20% udziałów w PZU S.A.

BR Baltic B.V.

496,5

Górażdże Cement S.A., Cementownia Groszowice Sp zo o. (Opole), Cementownia Wiek S.A. (Ogrodzieniec), Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., Górażdże Beton Polska Sp. z o. o., Górabet Sp. z o o., Górażdże Trade Sp. z o. o., Zakład Transportu Samochodowego Górażdże Sp. z o. o., Górażdże Trans Sp. z o. o., Górażdże Mix Sp. z o. o., Górażdże Wapno Sp. z o. o., Górażdże Sabinów Sp. z o. o., Scancem Polska Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Spedycji Jastrowie Sp. z o. o.

Royal Philips Electronics N.V.

411,4

Philips Lighting Poland (Piła), Philips Consumer Electronics Industries Poland (Kwidzyn), Philips DAP Industries Poland Sp. z o. o. (Białystok) Philips Lighting Farel Mazury (Kętrzyn), Philips Lighting Bielsko Sp. z o. o. (Bielsko), Philips Lighting Pabianice Sp. z o. o.(Pabianice), Philips Poland Sp. z o. o. (Warszawa), Philips Ferpol Sp. z o. o. (Skierniewice)

Fiat/GM

432,32

Fiat GM Powertrain Polska Sp. z o. o. - fabryka silników diesla w Bielsko-Białej

Harbin B.V.

325,9

30,8% udziałów w Grupie Żywiec S.A.

Pilkington International Holdings B.V.

295

'Pilkington Polska Sp. z o. o. (Sandomierz), Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o. (Sandomierz), Pilkington IGP S.A. (Warszawa), Pilkington AGR Polska (Warszawa)


Biorąc pod uwagę liczbę spółek w Polsce w statystykach PAIiIZ znajduje się 106 inwestorów niderlandzkich, którzy zainwestowali powyżej 1 mln USD.

Wykres 3. Liczba inwestorów niderlandzkich w Polsce w latach 1993-I p. 2003 (inwestorzy, którzy zainwestowali powyżej 1 mln USD)


1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  Ip. 2003

Źródło: PAIiIZ

 
Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji niderlandzkich

Wykres 4. Struktura branżowa inwestycji niderlandzkich (31 czerwca 2003, mln USD)

Źródło: PAIiIZ

Analiza struktury branżowej wykazuje, że największym zainteresowaniem wśród inwestorów niderlandzkich cieszy się sektor działalności produkcyjnej, w którym zainwestowali łącznie 4 215,8 mln USD, co stanowi ponad 47% ogółu nakładów inwestycyjnych dokonanych przez firmy niderlandzkie w Polsce.

Na drugiej pozycji pod względem zainwestowanego kapitału znajduje się sektor pozostałej działalności usługowej, do której zalicza się, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, branżę "media i rozrywka". Największym inwestorem holenderskim jest United Pan-Europe Communications N.V., który zainwestował 1 200 mln USD w wyżej wymienioną branżę wykupując udziały w UPC Polska, UPC Telewizja Kablowa oraz w Canal + Cyfrowy.

Kolejnym sektorem jest pośrednictwo finansowe, łączna wartość inwestycji w tym obszarze wynosi 1 356,1 mln USD.

Wykres 5. Wartość inwestycji niderlandzkich w sektorze produkcyjnym w Polsce w mln USD (stan na 30 czerwca 2003)

Źródło: PAIiIZ

Tabela 2. Wartość inwestycji niderlandzkich w sektorze produkcyjnym w Polsce w mln USD (stan na 30 czerwca 2003)

Sektor produkcji

Kapitał zainwestowany

(mln USD)

Plany inwestycyjne

(mln USD)

%

Spożywczy    

1 259,00

8,90

30%

pozostałe surowce niemetaliczne

820,50

74,30

19%

samochodowy

678,82

0,00

16%

urządzenia elektryczne i optyczne

622,20

81,10

15%

produkcja papieru, działalność wydawnicza

297,42

11,00

7%

chemiczny

283,90

1,50

7%

meble

115,20

0,20

3%

maszyny i urządzenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

84,90

12,00

2%

tkaniny, wyroby włókiennicze

24,50

0,00

1%

produkcja wyrobów z gumy

14,20

12,00

0%

metale o wyroby z metali

10,80

1,00

0%

skóra

4,40

0,00

0%

drzewny

0,00

0,00

0%

SUMA

4 215,84

202,00

100%

Źródło: PAIiIZ

 
Polsko-holenderska wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi w latach 2001 i 2002

Import z Polski towarów rolno-spożywczych w 2002 r., wyniósł 159,7 mln euro i w porównaniu z rokiem 2001 zmniejszył się o blisko 6%. Największy wzrost importu polskich towarów rolno-spożywczych nastąpił w takich grupach towarowych jak: zboża, ziemniaki i rośliny strączkowe - wzrost blisko czterokrotny w stosunku do 2001 r., kolejną grupą jest bydło, gdzie blisko dwu i półkrotnie wzrósł wywóz polskiego bydła do Niderlandów. Znaczny wzrost importu notujemy w imporcie pasz z Polski - wzrost importu o blisko 79% w stosunku do 2001 r.

Największą wartościowo pozycję w holenderskim imporcie z Polski w 2002 r., stanowiły produkty z ziemniaków, mrożonki, susz i soki, choć nastąpił ponad 20% spadek dostaw w porównaniu z 2001 r. Kolejne ważne grupy w imporcie stanowią nabiał (spadek o ponad 38% w porównaniu z 2001 r), rośliny ozdobne (spadek importu o blisko 8%) i warzywa, gdzie odnotowano ponad 15% wzrost importu holenderskiego w stosunku do 2001 r.

Eksport holenderskich towarów rolno-spożywczych w 2002 r., wyniósł 423,5 mln euro i wzrósł w porównaniu z 2001 r. o 5,6 %. Największy wzrost eksportu odnotowano w takich grupach towarowych jak: tytoń, gdzie dostawy wzrosły ponad siedmiokrotnie w porównaniu z 2001 r. Kolejnymi znaczącymi grupami towarowymi w dostawach do Polski w 2002 r były drewno i korek (wzrost ponad dwukrotny dostaw na polski rynek w porównaniu z 2001 r.), mięso i zboża, nasiona, rośliny strączkowe i ziemniaki.
Pod względem wartości dostaw, w eksporcie holenderskim do Polski pierwszą pozycję stanowiły rośliny ozdobne i inne (71,7 mln euro), inne produkty o wartości 66,3 mln euro, pasze o wartości 56,4 mln euro (spadek dostaw w stosunku do 2001 r., o ponad 20%).

Bilans polsko-niderlandzkiej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi w roku 2002 zamknął się dla Polski ujemnym saldem w wysokości 263,8 mln euro.

W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne Instytutu Statystyki Rolnictwa LEI w Hadze.

Do góry

 

Zastrzeżenia | Projekt strony: PP