Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Zameldowanie

Po przyjeździe do Niderlandów należy pamiętać o zameldowaniu. Zgłoszenia miejsca zamieszkania należy dokonać w Urzędzie do spraw Cudzoziemców (Vreemdelingendienst) w ciągu trzech dni po przyjeździe. Jednocześnie z zameldowaniem należy wypełnić wniosek o Zezwolenie na Pobyt (Vergunning tot Verblijf, w skrócie VTV) i uiścić należną opłatę skarbową (aktualna wysokość opłaty na stronach IND). Nalepka z wniosku o VTV wklejana jest do paszportu, a wniosek przesyłany Urzędowi Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst, www.ind.nl, strona w jęz. niderlandzkim i angielskim), który przesyła odpowiedź dot. VTV na adres zameldowania w Niderlandach. VTV odbiera się w Urzędzie do spraw Cudzoziemców (Vreemdelingendienst). Zezwolenie VTV ważne jest 1 rok.

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944